Над 2 милиона злоупотреби в Университетска болница

Автор:
Четвъртък, 22 Октомври 2009 16:55

ImageГруби нарушения в получените и изразходваните средства от капиталовата субсидия е извършило предишното ръководство на Университетска болница „Свети Георги” – Пловдив. Това сочи констатацията на вътрешната ревизия, назначена от Министерството на здравеопазването. Нарушенията са за над 2 млн. лева. Въпреки това заместниците на новия временен директор доц. Божидар Хаджиев - Константин Зисов и Валентина Семерджиева, останаха на постовете си.

Докладът за нарушенията е изпратен на Агенция за държавна финансова инспекция и Окръжна прокуратура за последваща проверка и търсене на отговорност, съобщи доц. д-р Божидар Хаджиев. Част от получената държавна субсидия за капиталови разходи в размер на 1 673 500 лева не е изразходвана по предназначение, а за разплащане на други задължения, добави той. Сега лечебното заведение е принудено да пренасочи част от регулярните си плащания за медикаменти, консумативи, трудови възнаграждения и храна за да бъде възстановена изхарчената предварително сума, подчерта доц. Хаджиев.

Така например от средствата, които болницата е получила като държавна капиталова субсидия за доставка на гама камера, липсват 336 000 лева, които настоящото ръководство следва да плати. Освен това по сключения договор за доставка на когенератор, от Министерство на здравеопазването са превели сумата от 800 000 лева, която също не е в наличност и е изхарчена.

За доставка на хемодиализна апаратура Министерството на здравеопазването е превело 417 500 лева. Тази сума в настоящия  момент не е в наличност и също трябва да се възстановява. Освен това отпуснатите средства в размер на 120 000 лева за изграждане на асансьори във вътрешните клиники на болницата също са използвани и не са в наличност.

Така проверката е констатирала липсата на предварително изхарчени общо 1 673 500 лева капиталови разходи  за „текущи нужди”, което изправя сегашното ръководство пред сериозни допълнителни затруднения при ежемесечните разплащания и при осигуряване на средства за вече сключените договори за апаратура.

Финансовата проверка констатира още, че без да има  разрешение от Министъра на здравеопазването старото ръководство е изтеглило кредит в размер на 4 000 000 лева, от които следва да бъдат платени 620 000 лева до края на годината.

Въз основа на цитираните данни новото ръководство сега трябва да изплати сумата от 2 293 500 лева  до края на настоящата годината, което допълнително затруднява финансовото й състояние, допълни доц. Хаджиев.

Като цяло ревизията констатира висок ръст на капиталовите разходи за закупуване на модерна диагностична и лечебна апаратура, основно в последните 2 месеца от управлението на старото ръководство. Вярно е, че това издига качеството на болничната помощ, но използването на субсидията от МЗ за други цели, както и на собствени средства, е довело до липса на паричен поток в дружеството, до натрупване на задължения и затруднения в обслужването им, коментира доц. Хаджиев.

Проверката от МЗ също така е констатирала и неизгодно сключени договори за 2 вида апаратура под наем. Първият е за ангиографска техника в Клиниката по образна диагностика и по него болницата се е задължила да изплаща месечно между 8 и 14 хил. лв. на външна фирма. Договорът е сключен за срок от 5 години, като стойността на наема представлява 16% от всички приходи.

Вторият е за използване на коронарограф в Клиниката по инвазивна кардиология, като месечния наем, който болницата трябва да изплаща на фирмата – наемодател, е между 80 и 110 хил. лв. Остава открит въпросът дали е било целесъобразно наемането на тази апаратура, тъй като само със  сумата за едногодишния наем е възможно закупуването и монтирането на нова такава апаратура.

Неизгодните договори за наем, както и прекомерното използване на собствени средства е довело до рязко нарастване задълженията на болницата през последните години, сочат още експертите от МЗ. Общите краткосрочни задължения на дружеството за първото шестмесечие на 2009 г. са в размер на 35 640 000 лева. Просрочените са около 10 000 000 лева, главно за медикаменти и консумативи.

Една от основните причини за блокирането на оборотни средства е поддържането на необосновано високи количества на лекарства в болничната аптека и презапасяването за почти 4 месеца напред, констатира проверката. В следствие на това болницата е влошила финансовото си състояние, нараснали са задълженията й към фирмите-доставчици.  Цитираните данни са изцяло от протокола на комисията назначена от Министъра на здравеопазването и установените нарушения в него. Последващите действия са от компетентността на съответните органи, които са сезирани, обясниха от УМБАЛ.

Напишете коментар

Напишете коментар като гост

0

Коментари

  • Няма коментари

Този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си. Научи повече

Съгласен съм