ВУЗ-овете могат да правят търговски дружества

Автор:
Сряда, 01 Април 2020 12:46
ВУЗ-овете могат да правят търговски дружества

За внедряването и използването в икономиката на резултати от научни изследвания и обекти на интелектуалната собственост, държавните висши училища ще могат да създават търговски дружества по реда на Търговския закон, както и да участват в капитала на такива дружества. Целта е да се изградят инкубатори за иновации и бизнес с участието на висшите училища. Това прие правителството със свое Постановление.
Предметът на дейност на тези дружества може да бъде: изследване, реализация и развитие на научни разработки, внедряване и продажба на научни продукти, както и регистрация на патенти и търговски марки на национално и международно ниво. Дружествата ще могат да бъдат и посредници при трансфера на технологии между технологични центрове и технологични паркове. Предвижда се висшите училища да имат възможност да създават и да участват в капитала само на дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества с изрично определен в постановлението предмет на дейност, който трябва да е свързан с резултатите от дейността по професионалните направления и специалностите от регулираните професии, за които висшето училище е получило акредитация.
Продажбите на научните изследвания от страна на висшите училища ще повиши и ефективността от средствата, които се инвестират в наука, ще се увеличи и делът на нематериалните активи на икономиката, каквито са патентите.
Възможността за сдружаване на висшите училища с фирми ще бъде мотивация за авторите на патенти, както и за включване на водещи стопански и икономически субекти, предлагащи финансови и други ресурси за ускоряване на процеса на експлоатация и комерсиализация на научните продукти.
Също така в постановлението се ограничават възможностите за разходване на постъпилите средства от отчисленията от печалбата на търговските дружества като строго определя случаите за това.

Напишете коментар

Напишете коментар като гост

0

Коментари (1)

  • Стратиева

    Така започва голямото източване на средства от печелившите ВУЗ-ове! Те ще поемат разходите, а фирмите ще прибират печалбите! Това е като т.н. "публично-частно партньорство" на Общините с фирми и лица. Да припомня, че Пловдивския панаир бе приватизиран по този начин!

Този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си. Научи повече

Съгласен съм