Разкриха далавери с BG посолствата ни из света

Автор:
Вторник, 16 Декември 2008 10:34

Редица злоупотреби с имоти и имущество откри одитен доклад на Сметната палата в няколко български посолства в чужбина, съобщи Нюз бг. Посланиците на България там са отдавали и продавали недвижими имоти, собственост на държавата, давали са ги под наем и не са осчетоводявали приходите си. Оказва се, че България няма актуални документи за недвижимите имоти, стопанисвани и управлявани от посолството в Москва. Липсват актуални документи, удостоверяващи собствеността върху сградите и правото на ползване на терените.
Проблеми със собствеността на имотите на България има и във Варшава. Правният статут на посолския жилищен комплекс до момента на одита не е уреден и имотът не е вписан във Вечната книга на полската столица.
В Поземления регистър имотът е обозначен като незастроен парцел, независимо че е построена жилищна сграда със средства на България. Посланикът във Варшава е сключил неправомерно договор за наем с полска фирма, без наличие на акт за собственост. Възникнал е конфликт на интереси.

В Москва част от жилищния фонд на посолския комплекс и на хотелския комплекс, както и помещенията на бившото търговско представителство са отдавани под наем на фирми и лица за извършване на стопанска дейност. Помещенията са отдадени под наем на търговски дружества.
Сметната палата установява, че българските посланици в проверяваните страни са злоупотребявали и с предмети с художествена и историческа стойност (картини, скулптури, графики и т.н.). Активите са предоставяни с протоколи, без подписи от материално отговорни лица.
Отчетната им стойност е по цени на придобиване, които са по-ниски от пазарната им стойност и не е извършвана преоценка. Предоставени са картини и други предмети, които не са заведени като "Активи с историческа и художествена стойност" в счетоводната документация.
Износът на картините за всички проверени дипломатически представителства се е извършвал чрез дипломатическа поща като „ценни пратки" по дипломатически куриери.
Не са издавани разрешителни за временен износ или сертификати за износ и внос имущество.

Напишете коментар

Напишете коментар като гост

0

Коментари

  • Няма коментари

Този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си. Научи повече

Съгласен съм