2 г. точат делото срещу Шишков, фалирал Родопи

Автор:
Вторник, 04 Април 2017 01:32
Йордан Шишков в кметските му години Йордан Шишков в кметските му години

Две години и половина след внесения обвинителен акт в съда срещу бившия кмет на Община Родопи Йордан Шишков /БСП/, казусът е нерешен от Окръжен съд Пловдив.

Утре от 13,30 часа е поредното заседание на тройния състав, председателстван от съдия В. Печилкова.

Бившият кмет два мандата на община Родопи Йордан Шишков /БСП/ е подсъдим за престъпления по 4 члена от Наказателния кодекс.

Очевидни далавери и безхаберие са открили разследващите при проверка на дейността му, довела иначе богатата община Родопи до финансов колапс, от  който продължава да мъчи да се измъкне.

Екскметът на Родопи обаче не се признава за виновен.

Източването на Община Родопи

С неоснователни мотиви Шишков е отстранил от участие фирма от конкурс за малка обществена поръчка и прекратил процедурата.

Вместо това червеният кмет прави договаряне с покана и наема компания Драгиев и ко, която дава почти два пъти по-висока цена от отстраненото от кмета дружество.

Заради това община Родопи е наказана да връща на програма ФАР 232 939 евро главница плюс 33 518 лихви.

С пълното съзнание, че няма осигурено финансиране за обществена поръчка ремонт на 9 км от пътя Дедево - Равнища, Шишков сключва договор и при арбитражно дело общината е осъдена от фирмата изпълнител да плати главницата от 3 111 825 лв. , 311 182 лева неустойка, 24 291 лева арбитражни такси, 370 лева за експертиза и 36 000 лева адвокатски хонорар.

По същият казус - договор без осигурени средства за ремонт на втори етап от пътя Дедево - Равнища, Родопи е осъдена да плати 1 484 725 лева главница, 148 472 лева неустойка, 19 666 лева арбитражни такси и 3 600 лева адвокатски възнаграждения.

По нареждане на Шишков една и съща фирма – веднъж като подизпълнител, а после като изпълнител ремонтира една и съща улица в Брани поле 2 поредни години.

Цената на това удоволствие е 18 000 лева първия и аванс от 30 000 лева – втория път.

Само че кметицата на Брани поле твърди, че реконструкция на въпросната улица е правена само първата година. Ако това е така, въпросът е с каква цел община Родопи е отпуснала  30 000 лева за ремонта следващата година.

4 улици, които не са реновирани, пък са записани като такива в отчета за капиталовите разходи на общината.

Без писмена заповед Йордан Шишков е наредил да бъдат изхарчени за текущи нужди на общината държавна целева субсидия от 351 000 лв. за Канализация на Брани и поле и Белащица.

След като Родопи се наема да строи обекта със собствени средства, той остава недовършен, защото част от парите на фирмата-изпълнител не са платени.

Екскметът на Родопи е пренасочил целеви средства от приходите на Чистота за други пера в местното самоуправление, в резултат на което общината задлъжнява на фирмите по почистване.

Това са нарушенията на бившия червен кмет два мандата, при чието управление Родопи натрупа огромни дългове.

Преписката срещу Йордан Шишков е заведена през 2010 г., а досъдебното производство – през 2012 г.

Миналата седмица Окръжна прокуратура внесе в съда обвинителния акт срещу него.

Контрактът с Драгиев и ко

На 6-ти декември 2006 г. с решение на кмета на Родопи Йордан Шишков е открита процедура за възлагане на обществена поръчка Възстановяване на закрит отводнителен канал по ул. Александър Стамболийски в с. Цалапица.

Оферти за участие в търга подават 2 фирми – Астрагруп ООд Пловдив и Трейс София ЕООД София.

Комисията, която разглежда офертите излиза с решение, записано в протоколи, предадени на Шишков, да отстрани Астрагруп поради непълнота в документацията и да допусне за участие Трейс София, чиято оферта е на стойност 442 801 лева.

Със заповед от 20-ти февруари 2007 г. обаче кметът на Родопи прекратява процедурата и отстранява от участие и двете фирми, като основанието му затова при Трейс София е, че не е извършила поне 2 подобни поръчки през последните 3 години и не е посочила квалифицирани кадри – ВиК инженери за настоящата поръчка.

Мотивите не са основателни, защото компанията от София е представила подробен списък с 6 броя поръчки от подобен род извършени през 2005 г и още толкова  – през 2006 г., както и списък на ключовия си персонал с данни за професионален стаж и копие от трудови книжки и дипломи.

Това е заключението на агенцията за държавна финансова инспекция от 7-ми юли 2009 г.За нарушението му е съставен акт и му е наложена административно наказание глоба от 100 лв.

След прекратяване на открития конкурс, кметът на Родопи открива процедура договаряне с покана за същата дейност - Възстановяване на закрит отводнителен канал по ул. Александър Стамболийски в с. Цалапица.

В Комисията за оценка на офертите не са включени лица с необходимата квалификация и опит, което е нарушение.

Сключен е договор на стойност 908 677 лева без ДДС с Драгиев и Ко ООД Пловдив, а другият участник Сиенит ООД – Пловдив е отстранен поради непълнота в документацията.

Контрактът с фирмата–изпълнител е подписан преди да изтече задължителния 10-дневен срок за обжалване, което е второ нарушение на процедурата, установяват разследващите.

Естествено Драгиев и ко получава близо половината от сумата – 552 463 лева и съответно вторият етап от обекта не е реализиран, поради липса на финансиране.

Сумата за изпълнение на поръчката общината осигурява след кандидатстване за финансиране и сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по програма ФАР.

В хода на разследването е станало ясно, че ФАР финансиране и Национално съфинансиране са поискали от Родопи да възстанови взетата сума от 232 939 евро главница плюс 33 518 евро лихви  заради неоснователното отстраняване на Трейс София ЕООД от конкурса.

През 2010 г. Министерството на регионалното развитите отправя писмена покана до кмета Йордан Шишков да възстанови доброволно сумата от 232 939 евро към ФАР и Национално съфинансиране поради нередности в процедурата.

При проверка в деловодната система Архимед става ясно, че писмото е заведено във входящата кореспонденция на Шишков.

Той обаче не е уведомил финансовия отдел затова, твърди настоящият кмет на Родопи - Пламен Спасов, който узнал за борча едва преди няколко месеца при постъпването на писмо от НАП с искане да се извърши плащане по него.

При разпитите Цанко Драгиев от Драгиев и Ко е посочил, че оферирали цена, която устройва фирмата му, а управителят на София Трейс е заявил, че офертата му е с реални цени и окончателна стойност.

Заради този казус на Шишков са повдигнати 2 обвинения – в длъжностно престъпление  по чл. 282 ал. 2. пр.1 и 2 вр. ал. 1 от НК и за сключване на неизгодна сделка по чл. 220 ал. 1 от НК.

При сключване на договор за ремонт на  от пътя  с. Дедево – с. Равнища кметът Йордан Шишков не е положил достатъчно грижи за повереното му имущество и от това е произлязла щета за общината, е заключението на прокуратурата в обвинителния акт.

Причината – за ремонта на 9-километровата отсечка не е имало средства в общинския бюджет, което е било изрично условие в обявлението за обществената поръчка на стойност 3 111 825 лв.

Шишков е знаел, че не е осигурено финансиране – средствата не са били осигурени в бюджета, а той е нямал свръхналичност, за да поеме тези разходи.

Нещо повече – от МРРБ са го уведомили писмено, че няма възможност да му осигурят финансиране.

Но договорът е подписан и фирмата ремонтира пътя.

На 25-ти юни 2009 г. Шишков сключил анекс , а на 17-ти януари 2011 г. - спогодба към договора с компанията за плащане на 100 000 лева месечно до пълното издължяване на сумата.

Естествено това не е сторено заради липса на финансиране, а посочения срок за плащане на борчовете на общината към фирмата 30-ти юни 2010 г. отново не е спазен.

Така при арбитражно дело общината е осъдена от фирмата изпълнител Интегрирани пътни системи /ИПС/ – Дедево Пловдив на Валери Карадачки да плати главницата от 3 111 825 лв. , 311 182 лева неустойка, 24 291 лева арбитражни такси, 370 лева за експертиза и 36 000 лева адвокатски хонорар.

На всичко отгоре ОбС Родопи не е уведомен за сключване на анекса и споразумението и те не са били подписани от юристконсулта на общината.

Настоящият кмет Пламен Спасов научава за казуса, едва когато община Родопи е била осъдена да плати сумата и решението на арбитража не подлежи на обжалване.

Показанията на свидетелите

Според показанията на юристконсултката на Шишков - Атанаска Згурова, на 13-ти август 2013 г. борчовете на общината към ИПС - Дедево Пловдив са завишени при някакво допълнително споразумение за разсрочване на плащането с договаряне на неизгодна лихва.

То обаче не било съгласувано с нея, а в разговор между екскмета на Родопи и представител на фирмата изпълнител, твърди Згурова.

Общински служители пък свидетелстват, че решението за ремонта на високопланинския път на селища с население 200 души е изненада за тях и еднолично решение на кмета Шишков.

Контрактът с Интегрирани пътни системи

Казусът се повтаря и след като на 28-ми април 2009 г. той сключва договор за реконструкция на следващата 2, 5 км отсечка от същия път - Дедево - Равнища, пак при липса на финансиране.

Контрактът е подписан с фирма Интегрирани пътни системи /ИПС/ АД София и е на стойност 1 491 443 лева, но естествено нищо не й е платено.

Община Родопи издава фактура за тази сума, но тя не е издължена, а на 19-ти октомври 2009 г. Шишков парафира анекс и спогодба към договора, без да уведоми за тях ОбС Родопи.

Текат изпълнителни дела и общината е осъдена да плати 1 484 725 лева главница, 148 472 лева неустойка, 19 666 лева арбитражни такси и 3 600 лева адвокатски възнаграждения.

Заради двата договора, докарали близо 5 млн. борчове на Родопи, на Шишков е повдигнато обвинение при условията на продължавано престъпление по чл. 219 ал.1 вр. чл.93 т. 1б, "б" пр.1 вр.чл.26 ал.1 от НК.

Според текста от НК длъжностно лице, което не положи достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването или запазването на повереното му имущество или за възложената му работа и от това последва значителна повреда, унищожение или разпиляване на имуществото или други значителни щети на предприятието или на стопанството, се наказва с лишаване от свобода до шест години и глоба до пет хиляди лева.

Договорът с Валзах ЕООД за канализация

През 2008 г. за община Родопи е определена целева субсидия за капиталови разходи за канализацията на селата Брани поле и Белащица в размер на 351 000 лева.

От централния бюджет  до края на 2008 г. на Родопи са преведени 1 319 300 лева, включително и тези 351 000.

В отчета на капиталовите разходи за 2008 г. към 31-ви декември срещу  сумата изрично е посочено Канализация Брани поле - Белащица – главен колектор с. Брани поле.

При разкриване на банковата тайна заради делото става ясно, че от сумата са останали 22 928 лева, а останалата част е пренасочена към други пера без писмена заповед.

Това налага общинският бюджет да финансира със свои средства обекта и през 2009 г. в бюджета за капиталови разходи за канализацията на Брани поле и Белащица са заложени 371 000 лева.

На 10-ти февруари 2009 е открит конкурс и сключен договор със строителна фирма Валзах ЕООД Златоград.

До края на годината на компанията са изплатени 193 000 лева от 371 000 лева.

Към настоящия момент общината е издължила 253 753 лева от борча си.

Така обектът остава недовършен заради липса на финансиране, свидетелства управителят на фирма Валзах Владимир Енчев.

На всичко отгоре общината не е възстановила на държавния бюджет 158 000 лева  разликата между целевата субсидия от 351 000 лева и платените 193 000.

Харчене на целеви средства за текущи нужди

Според обвинителния акт Шишков в условията на продължавана престъпна дейност, на два пъти е допуснал да бъдат изхарчени целеви средства за текущи нужди на общината.

Той е обвинен в престъпление по чл. 254а, ал.2 вр. ал.1 вр. чл.93 т.1 б. "б" пр.1вр. чл. 26. ал.1 от НК.

Според текста длъжностно лице, което в нарушение на бюджетен закон или подзаконов акт по прилагането му се разпореди с бюджетни средства или със средства с целево предназначение не по предназначението им, заради което са настъпили вредни последици за държавата или общината, наказанието е лишаване от свобода до пет години и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 6.

Договорът с ИЛВА - ХГ ООД

На 12-ти април 2007 г. Йордан Шишков е сключил договор за ремонт на ул. Шипка, Хан Аспарух, Тракия и Радецки в Брани поле.

На 13-ти април на фирмата изпълнител ИЛВА – ХГ ООД Пловдив с управител Христо Златанов /58/ е преведен аванс от 30 000 лева.

Шишков обаче издава устна заповед на заместника си Иван Шопов – главен експерт Капитално строителство в община Родопи, фирмата да реконструира не улиците, посочени в писмения договор, а съседната на тях ул. Бор.

При проведена очна ставка между Шишков и Шопов, бившият кмет твърди, че не е издавал устно разпореждане за реновиране на ул. Бор, както и, че нямал идея, че въпросната улица се ремонтира.

С устната си заповед кметът Йордан Шишков е нарушил чл. 43 ал.2 от закона за обществените поръчки, е заключението в обвинителния акт.

След края на ремонта на ул. Бор на стойност 36 461 лева, зам.-кметът Шопов  нарежда на ИЛВА – ХГ ООД да спре всякаква работа, защото общината няма средства.

Разликата от 6000 лева така и не е платена на фирмата-изпълнител.

Дублиращ договор с Пътища АД

Междувременно става ясно, че една година преди тази реконструкция на ул. Бор Шишков е сключил договор с Пътища АД Пазарджик пак за ремонт на същата улица.

Контрактът е подписан  на 22-ри май 2006 г. и е на стойност 11 324 лева, а по-късно с анекс сумата е увеличена с още 7 000 лева.

На всичко отгоре се оказва, че фирма ИЛВА – ХГ ООД с управител Христо Златанов е наета от Пътища АД Пазарджик като подизпълнител и на този ремонт.

Показанията на кметицата на Брани поле

Според показанията на  кметицата на Брани поле Мария Тафрова, която е подписала протоколите,  пък единствената реконструкция  на ул. Бор е извършен от фирмата на Златанов през 2006 г.

Тогава била ремонтирана една отсечка за 11 000 лева, а след спиране на работата поради липса на пари, по искане на Тафрова Шишков отпуснал още 7000 лева от бюджета на общината, за да се довърши реконструкцията.

Кметицата твърди, че през 2007 г. в Брани поле не е извършван ремонт нито на четирите улици, заложени в договора, нито на ул. Бор.

Въпреки че другият зам.-кмет в община Родопи Гачев подписва анекс към договора, с който го удължава до 31-ви декември 2009 г. ул. Шипка, Хан Аспарух, Тракия и Радецки в Брани поле, така си и останали неремонтирани заради липса на финансиране.

Те обаче фигурират като реновирани в отчета за капиталовите разходи на община Родопи от 2007 г., както и са отбелязани в разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2009 г.

Приходите от такса битови отпадъци в община Родопи е 1 480 000 лв. за 2008 г. и 1 457 691 лв.- за 2009 г.

Разходите за перо Чистота пък са съответно 826 754 лева през 2008 г и 819 736 лева – през 2009 г.

Шишков разпоредил разликите от приходите и разходите – над 600 000 лева съответно през 2-те години, да се използват за други местни дейности.

Борчовете към комуналните фирми

Това пък е довело до неразплатени сметки с почистващите фирми през 2008 г.– 225 000 лв. – към КМД ЕАД, 166 000 лева към Екоглобал АД Пловдив и 57 000 – към община Пловдив.

Дългът на КМД и 4 547 лв от този на общината са изплатени през 2009  г., а останалите– не.

Следващата  2009 г. , когато Шишков отклонява към други пера разликата от приходите и разходите по чистотата, общината приключва годината с дългове от 252 797 лв към КМД ЕАД Пловдив  и 222 614 лв – към община Пловдив.

През 2010 г. Родопи връща борча си пак само към КМД ЕАД, а през 2012 г.когато кмет начело на общината е настоящия кмет Пламен Спасов – плаща и 65 000 лева от дълга си към община Пловдив.

Неразплатени остават и парите на Екоглобал АД от 166 030 лв.

Според обвинителния акт не е аргументирано възражението на Шишков, че за пренасочването на средствата той е бил упълномощен от ОбС Родопи.

Липсата на преходен остатък от 2008 и 2009 г. означава, че чрез таксите смет събирани в пълен размер през следващата година, живеещите в Родопи поемат плащането на капиталови и други разходи, които общината няма право да събира индиректно от тях.

Отклоняване на целеви средства за лична облага

Според обвинителния акт Шишков е отклонил целеви средства с цел да набави за себе си облага изразяваща се във възможност да сключва договори и извършва разходи, за които не са осигурени приходи в общинския бюджет.

Доказателство затова са огромния брой договори за капитално строителство, сключени от кмета през 2008 и 2009 г., много от които са спрели на ниво усвояване на аванса поради липса на средства, пише в обвинителния акт срещу бившия кмет.

Той не е предприел мерки за подобряване на събираемостта на просрочените вземания на общината, въпреки решението затова взето от ОбС Родопи през 2009 г.

Законът

Тъй като се касае за продължавана престъпна дейност срещу Шишков е повдигнато обвинение по чл. 282 ал. 2. пр.1 и 2 вр. ал. 1 вр. чл. 93 т.1 б“б“пр.1 вр.чл.26 ал.1 от НК, е заключението в обвинителния акт.

Според текста от НК длъжностно лице, което не изпълни служебните си задължения, или превиши властта или правата си с цел да набави за себе си или за другиго облага или да причини другиму вреда и от това са  настъпили значителни вредни последици или е извършено от лице, което заема отговорно служебно положение, наказанието е лишаване от свобода от една до осем години.

Йордан Шишков е на 60 години, с чисто съдебно минало.

Роден е в Хасково, но живее в с. Първенец.

Той е завършил учителския институт Любен Каравелов в Кърджали и след това Икономика в университета Св. Св. Кирил и Методий във Велико Търново.

Напишете коментар

Напишете коментар като гост

0

Коментари (1)

Този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си. Научи повече

Съгласен съм