4.3 млн. евросредства за нов център на Асеновград

Автор:
Сряда, 15 Юли 2020 08:52
4.3 млн. евросредства за нов център на Асеновград

Заместник-кметът на Асеновград инженер Стоян Димитров представи на пресконференция пред медии и граждани изпълнението на проекта за реновиране на центъра на града.

Той е с наименование „Благоустрояване на част от централната зона и площад "Акад. Николай Хайтов" в гр. Асеновград - I етап”, Договор №BG16RFOP001-1.025-0006-C01. Заместник-кметът подчерта, че финансирането е изцяло с европейски средства и е за конкретната цел.

Парите не са отделени от бюджета на общината и сумата може да бъде ползвана само и единствено за реализирането на проектното предложение.

Встъпителната пресконференция се състоя в зала 305 в сградата на община Асеновград. Освен заместник-кметът инженер Стоян Димитров, който е и ръководител на проекта, на представянето присъстваха и заместник-кметове, екипът по проекта, служители на общината, граждани, представители на медиите. Като изложение инженер Димитров представи основната цел и параметри на проекта.

Обща стойност е в размер на 4 313 813,86 лева. Тя е 100% безвъзмездна финансова помощ.

Европейското финансиране от ЕФРР е на стойност 3 666 741,78 лева. Национално съфинансиране е в размер на 647 072,08 лева. Началната дата на проекта е 01.06.20 г., а крайната дата за реализация на всички дейности и приключване на проекта е 01.12.22 г.

Инженер Димитров посочи, че проектът е насочен към подобряване на градската среда в Асеновград и в частност - благоустрояване на централната зона на града. Целта е, от една страна да придаде идентичен, единен и запомнящ се облик, като в същото време предлага решение за укрепване конструкцията на площадното пространство. Интервенциите са върху част от площадното пространство и изцяло нива II и III на площад „Академик Николай Хайтов”.

Предвидени са демонтаж на съществуващи настилки и монтаж на нови такива; изграждане на постоянна открита сцена с обслужваща сграда, която да може да се ползва за организирани събития, представления, неформални прояви, публични изяви; изграждане на алпинеуми и амфитеатрална зона за отдих.

Предвижда се също така „повдигане” на II-ро ниво чрез полагане на нова стоманобетонова плоча. Планирано е цялостно отводняване, ново улично и площадково осветление, включително – и на околните обществени сгради - Градска библиотека „Паисий Хилендарски“, общинска администрация и РУ на МВР в Асеновград; изграждане на система за видеонаблюдение; цялостно озеленяване на новооформените зелени площи; изграждане на поливна система и изграждане на съоръжения, осигуряващи достъпност за хората с увреждания - рампи и асансьор, обслужващ трите нива на центъра.
В пресконференцията последва кратко резюме на дейностите, залегнали в проекта и статуса им към момента. А именно: Управление, мониторинг и отчетност на проекта; „Благоустрояване на част от централната зона и площад "Академик Николай Хайтов" в гр. Асеновград - I етап; Авторски надзор; Строителен надзор; Информация и публичност на проекта; Одит на проекта; Въвеждане на обекта в експлоатация.

Инженер Димитров информира, че по част от дейностите вече има сключени договори с фирми изпълнители, като е избрана такава, за основната дейност – изпълнение на строително-монтажните работи. Договор ще се сключи след изтичане на законоустановения срок за обжалване. В заключение Стоян Димитров припомни, че с реализацията на настоящия проект ще се изпълни етап I от инвестиционния проект за ремонт на центъра. При първа възможност община Асеновград ще търси финансиране и за изпълнение на етап - II. С пълната реализация на инвестиционния проект, централната част на града ще придобие европейска визия и функционалност, които да удовлетворяват напълно жителите и гостите на града.

 

Напишете коментар

Напишете коментар като гост

0

Коментари

  • Няма коментари

Този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си. Научи повече

Съгласен съм