Ето проектите на Община Кричим през новия мандат

Автор:
Събота, 05 Октомври 2019 14:10
Ето проектите на Община Кричим през новия мандат

През новия мандат в Община Кричим ще разработим актуални проекти за:

» Нов Общински план за развитие на община Кричим за периода 2021-2027 г., в съответствие с влезлия в сила Общ устройствен план на община Кричим.
» „Рехабилитация на улици с изградена ВиК мрежа - ул. „Йорданка Николова”, ул. „Лиляна Димитрова”, ул. „Изток”;
» „Изграждане на обходен път за връзка на промишлената зона на град Кричим с републиканската пътна мрежа”;
» „Рехабилитация на панорамен път до Поддържан резерват “Изгорялото гюне”;
» „Основен вътрешен ремонт на сградата на НЧ „Пробуда-1912”;
» „Основен ремонт на сградата на Общински младежки дом” и благоустрояване на прилежащите зелени площи;
» „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сграда „Градска поликлиника”;
» Проектиране и доизграждане на Център за социални грижи – етап 2, и разширяване обхвата предлаганите социални услуги на територията на община Кричим;
» „Основен ремонт на плувния басейн на СУ „П. Р. Славейков”, гр. Кричим”;
» „Ремонт и саниране на обслужваща сграда, и реконструкция на градски стадион „Христо Ботев”;
» Изграждане на две нови спортни площадки за фитнес на открито; утвърждаване на съществуващите и създаване на нови спортни клубове и занимания по интереси;
» Основен ремонт на ул. „Ген. Скобелев” и част от ул. „Крали Марко” /продължението/
» „Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци в м. „Сух дол”;
» Туристически маршрут „По стъпките на Иван Асен ІІ Завоевателя”;
» Утвърждаване и разширяване на културните и самодейни форми и превръщането на НЧ „Пробуда-1912 г.” в културен център с регионално значение;
» Обособяване на зала за постоянно действаща музейна експозиция;
» Развитие на вилна зона „Черешево”, чрез предлагане на Общински туристически продукти след влизане в сила на новия Общ устройствен план на община Кричим;
» Разработване на туристически маршрути, свързани с обекти от културно- историческото наследство и природните дадености на община Кричим: Асеневият камък, останките от крепостта „Иванково кале”, древните манастири „Св. Илия” и „Св. Врачове, Кричимски манастир „Успение Богородично”;
» Институционална и логистична подкрепа по прилагане на мерките от ПРСР за повишаване на знанията на земеделските производители за сътрудничество; възможности за инвестиции в земеделски стопанства; екологосъобразни практики; непроизводствени инвестиции в земеделските стопанства; инвестиции за изграждане на съоръжения за съхранение на оборски тор и правилното му оползотворяване съобразно изискванията на Нитратната директива и др.;
» Подкрепа за създаването на младежки организации, съвети и парламенти, и насърчаването им за участие в обсъждания и дейности на местно ниво с право на съвещателен глас;
» Актуализиране и разширяване на мерките и дейностите по превенция и опазване на обществения ред и сигурността на гражданите на територията на нашият град в съответствие с подписаното между община Кричим и МВР Споразумение за обществен ред и сигурност.
» Разширяване обхвата на системата за видеонаблюдение на обществени места, обекти и първостепенна общинска улична мрежа.

Атанас Калчев, кмет на Община Кричим

Напишете коментар

Напишете коментар като гост

0

Коментари

  • Няма коментари

Този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си. Научи повече

Съгласен съм