ПУ приема студенти с есе вместо с изпит

Автор:
Сряда, 13 Март 2019 12:31
ПУ приема студенти с есе вместо с изпит

Есето представлява самостоятелна писмена разработка в обем до 4 стандартни страници по посочената тема. Специално разработени насоки за подготовка на ученическо есе участниците в конкурса могат получат на адрес:

https://logos.uni-plovdiv.net/documents/3275573/0/%D0%B5%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8.pdf/fa9156d8-0d80-47a5-a85a-9bde2616593c

Писмената работа трябва да бъде придружена от декларация за авторство (приложена), попълнена и подписана от автора, и достъпна на следния линк: https://dox.abv.bg/download?id=3042b46e26#. При изпращане по електронна поща подписаната декларация трябва да бъде сканирана в .pdf или .jpeg. Есета без декларация за авторство няма да бъдат допускани до конкурса, уточняват от Катедра „Етнология“ на Философско-историческия факултет.

Вторият етап е оценяването на конкурсните материали – до 5 април за избралите да се включат в първата сесия и до 13 май за втората сесия. Есетата ще бъдат оценявани от комисия от преподаватели от Философско-историческия и Филологическия факултети на Пловдивския университет. Оценяването се извършва по шестобалната система в граници „Слаб 2” – „Отличен 6”, с точност до 0,10. Авторите на класираните есета с оценка минимум „Мн. добър 4,50” ще бъдат лично уведомени и поканени да представят своите разработки пред комисията. Крайната оценка се формира от средноаритметичния сбор на оценката от есето и от представянето пред комисията.

Третият етап е представяне на класираните писмени разработки – до 22 април за първата сесия и до 31 май за втората сесия. Всеки автор на есе ще разполага с 15 минути, за да представи своите идеи. Членовете на комисията ще задават въпроси на участника. Есето трябва да отговаря на следните критерии: оригиналност и атрактивност на съдържанието, лично отношение на автора, аргументираност по темата, убедителност при представянето пред комисията. До конкурса не се допускат есета, копирани от други източници.

Авторите на първите три есета, класирани от комисията, ще получат награди от Философско-историческия факултет, а с оценка от националния конкурс всички класирани участници могат да изберат да се запишат в бакалавърските програми „Етнология” или „Социална антропология” в Пловдивския университет през учебната 2019/2020 г., вместо да полагат кандидатстудентски изпит по български език, ако отговарят на условията за прием, посочени в справочника на Пловдивския университет:

При минимум „Отличен 5,50” класираните участници могат да се запишат в избраната от тях бакалавърска програма в деня на подаване на кандидатстудентски документи.

При „Добър 4” до „Мн. добър 5,25” участниците могат да участват в класирането за специалности „Етнология” или „Социална антропология” (по избор).

Напишете коментар

Напишете коментар като гост

0

Коментари

  • Няма коментари

Този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си. Научи повече

Съгласен съм