ВМРО иска 3.3 млн. за школа, площадки и забавачки

Автор:
Петък, 12 Януари 2018 16:23
ВМРО иска 3.3 млн. за школа, площадки и забавачки

Пенсионер от най-младия клуб в града поиска абонамент за вестник

Точно час и 15 минути продължи общественото обсъждане на бюджет 2018.

Съветник №1 Савина Петкова, заместник-кметовете Розалин Петков, Димитър Кацарски, Георги Маринов, Златин Велев, Стефан Стоянов и Георги Титюков, районните кметове на Централен Георги Стаменов, на Южен Борислав Инчев и на Тракия Костадин Димитров, общинските съветници от БСП Иван Петков, Петя Манева и Десислава Йорданова, председателят на Съюз за Пловдив Евелин Парасков и общинските съветници от ВМРО, журналисти и много малко граждани присъстваха в залата на ОбС в 16 часа.

Презентация на бюджета на община Пловдив направи главният финансист Виктория Чавдарова.

Председателят на Съюз  за Пловдив и общински съветник Евелин Парасков поиска да знае какво е движението по предложенията, които групата на Съюз за Пловдив /СП/ депозира преди 2 месеца.

Искам да обсъдим част от тях и да попитам с кое проектите в капиталовата програма са по-спешни от нашите предложения. Те бяха направени в законовите срокове и бяха внесени в общинска администрация преди около 2 месеца, поясни Парасков.

Главният секретар на община Пловдив Ангелина Топчиева отговори, че в момента в администрацията са постъпили два класьора с искания за бюджет 2018 и няма как да коментира тези на Съюз за Плвдив.

Парасков даде по един екземпляр с исканията на Съюз за Пловдив на главния секретар на общината Ангелина Топчиева и на главния финансист Виктория Чавдарова.

Те обещаха, че всички предложения на групата на СП ще бъдат обсъдени по комисиите.

Пенсионерът Ангел Щерев от пенсионерски клуб Каршияка поиска общината да направи абонамент за някакъв вестник.

Има хора, които искат да прочетат някаква преса. Освен ежемесечните Кауза Пловдив и Съюз за Пловдив, може ли да бъдем абонирани и за седмичник или ежедневник, помоли Щерев.

Нашият клуб е най-младият в Пловдив – само на 3 години, обяви още пенсионерът.

От общинската администрация му обещаха, че искането му ще бъде удовлетворено.

Кметът на район Южен поиска 40 000 лева за реконструция на ул. Скопие и за 3000 лева за нова екипировка за състезател по спортна стрелба - десетокласник от училище Софроний Врачански.

Заместникът на Инчев - зам.-кметът Апостол Шопов пък поиска 30 000 лева за видеонаблюдение в парк Белите брези.

От общинската управа отвърнаха, че предложението ще бъде вкарано към заложените вече в бюджета средства  за видеонаблюдение.

Камен Христов, който стоеше заедно с групата на ВМРО поиска пък видеонаблюдение във всички пловдивски училища.

Иначе общинските съветници от ВМРО са направили писмено предложение до кмета Иван Тотев, в което искат 3, 3 млн. лв. за проекти и ремонти на училища, детски градини, тротоари и осветление около тях, за нови детски площадки и други.

То бе изчетено от зам.-председателят на ОбС Пловдив Камен Шишманов.

Ето предложението на ВМРО:

От ВМРО

До г-н Иван Тотев

Кмет на община Пловдив

Относно: ПРЕДЛОЖЕНИЯ за бюджета за 2018 година от общинските съветници от ВМРО-БНД част от групата на „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ“ в Общински съвет-Пловдив

Уважаеми господин Тотев,
Във връзка с качения Проект на бюджета на община Пловдив за 2018 година и поставяйки като основен наш приоритет децата на Пловдив искаме именно децата да са в центъра на политиките на община Пловдив, правим следните предложения, които да бъдат включени в бюджета на община Пловдив за 2018 година:
1) Да се предвидят 240 хиляди лева за изработване на проекти и извършване на основни ремонти в сградите на детските ясли в община Пловдив. Парите да се предвидят по собствения бюджет.
2) Да се предвидят 400 хиляди лева за изработване на проекти и извършване на основни ремонти в детските градини в община Пловдив. Парите да се предвидят по собствения бюджет.
3) Да се предвидят 120 хиляди лева за изграждане на 20 нови детски площадки ( всяка по 6 хиляди) в детските ясли в община Пловдив. Понеже детските ясли не са на делегирани бюджети изграждането на тези площадки е отговорност на общинската адмнистрация.
4) Да се предвидят 1 милион и 80 хиляди лева за проектиране и изграждане на 18 нови детски площадки по 3 във всеки един от районите в Пловдив, съобразени с изискванията на Наредба № 1 на МРРБ от 2009 година. Парите могат да бъдат предвидени по собствения бюджет на общината или по бюджетите на съответните райони.
5) Да се предвидят с 50 хиляди повече по бюджета на ОП ОКТ ( от този, който в момента е предложен в проекта) за закупуване на ЛЕД осветителни тела, които да бъдат монтирани на съществуващи стълбове за парково и улично осветление в близост до детски площадки, на пешеходни пътеки до ясли, градини, училища, в обхвата на кръстовища до детски и учебни заведения.
6) Да се предвидят 320 хиляди лева за ремонт на съществуващи и изграждане на нови тротоари в близост до детски и учебни заведения на територията на община Пловдив, разпределени по следния начин:
- Район Централен 80 хиляди
- Район Южен 80 хиляди
- Район Северен 60 хиляди
- Район Източен 40 хиляди
- Район Тракия 30 хиляди
- Район Западен 30 хиляди

Средствата да се предвидят по собствения бюджет или по бюджетите на районите.

Тези средства да са записани точно както е в предложението и да са отделно от средствата, които са вече гласувани в размер на 4 милиона за тротоарни настилки.

7) Да се приеме програма за периода 2018-2023 год. за поетапно изграждане на нови детски градини или нови сгради към съществуващи детски градини. Програмата трябва да разпише конкретните места, на които е възможно да бъдат изградени такива нови детски градини, както и ориентировъчните средства по осреднени цени към началото на 2018 година, които ще са необходими за построяването. Програмата да бъде съобразена и с извеждането на децата от блоковите детски градини. По информация, с която разполагаме към края на 2017 година в Пловдив има 44 групи деца. От тях в Тракия са 13 групи, в Южен 23, в Източен 6 и в район Централен 2. В проекта за бюджета за 2018 год. сега са заложени 1 милион за нова детска градина в район Южен, но би трябвало да се включи текст и за ДГ Каменица.

8) Да се предвидят средства в размер на 600 хиляди лева за текущо поддържане на улиците в Пловдив като тази сума бъде по собствения бюджет. На сесията на Общински съвет-Пловдив на 18.12.2017 год. под точка 16 от дневния ред беше и предложение с вх. № 17 ХI-486 от 14.12.2017 год, за изменение на бюджета на община Пловдив за 2017 год. В т. 4 от Решението е записано: „ Одобрява в проекта на бюджета на община Пловдив за 2018 и 2019 година да се предвидят по 3 000 000 лв. за текущ ремонт на улици и булеварди на територията на община Пловдив“. Това предложение беше Прието, но в предложения Проект на бюджета тези средства не са включени. Може би те ще бъдат включени като предложение когато се представи и разпределението от преходния остатък за 2017 год. но ние искаме да се предвидят и средства в размер на 550 хиляди лева по бюджетите на районите както следва:

Район Централен 100 хиляди
- Район Южен 150 хиляди
- Район Северен 150 хиляди
- Район Източен 50 хиляди
- Район Тракия 50 хиляди
- Район Западен 50 хиляди

9) Да се предвидят 300 хиляди лева за премахване на незаконни, неизползваеми или опасни общински сгради разположени в терени общинска собственост. Да се предвидят и 200 хиляди за премахване на незаконни постройки построени върху терени общинска собственост и попадащи в обхвата на уличната регулация ( т.е.върху улици или тротоари) или разположени върху подземна инфраструктура – топлопроводи, водопроводи, ел.кабели, газопроводи и т.н. най-вече в Северен, Източен и Централен. Вторите средства да бъдат предвидени по бюджетите на районите, а първите да са по собствения бюджет.
10) Да се предвидят 200 хиляди лева за изграждане на ново улично осветление по улици,на които до момента такова не е имало. Предложенията за такива улици да се направят от районните администрации. Тези средства да са отделно от парите, които по принцип се включват, защото те отиват предимно за подмяна и реконструкция на съществуващо улично осветление.
11) Предлагаме да се продължи нашето доброто предложение за монтиране на табели с името на улицата придружена с кратка историческа информация. И въпреки, че в момента такива табели се поставят, но реално не се изпълнява Решението на Общинския съвет така както беше прието, но бидейки твърдо убедени, че трябва да се продължи и през 2018-та година с монтирането на още табели ПРАВИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ да се предвидят средства в размер на 50 000 лв. за: „Изработване на проект на табела, изработка и монтаж (поставяне) на табели с името на улицата придружена с кратка историческа информация“. И този път табелите да бъдат поставени в район Централен, Южен и Северен. Припомняме, че при приемането на бюджета за 2017 година имаше и конкретен текст, който гласи „Задължава кмета на община Пловдив в бюджета на община Пловдив за 2018 год. да предвиди средства в размер на 50 000 лв. за следващият етап от реализацията на този проект“, който текст беше приет на микрофон .
12) Предлагаме Да се увеличат средствата за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми т.нар. „Фонд Ин Витро“ с 30 000 лв. т.е. да бъдат заложени 100 000 лв. Ще припомним, че през 2017 година по наше предложение средствата бяха увеличени с 20 хиляди и така станаха 70 хиляди.Към края на 2017 год. разплатените средства са над 63 000 лева.
13) Да се предвидят 60 хиляди лева за проектиране на нови паркове, на нови места за почивка, рекреация и отмора в парцели с отреждане за озеленяване , както и за проектиране на благоустрояване в междублокови и околоблокови пространства.

С уважение,

Камен Шишманов-общински съветник от ППГОС „Патриотичен фронт“
Стефан Послийски- общински съветник от ППГОС „Патриотичен фронт“
Нина Гьошева- общински съветник от ППГОС „Патриотичен фронт“

Напишете коментар

Напишете коментар като гост

0

Коментари

  • Няма коментари

Този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си. Научи повече

Съгласен съм