Зико: За 100 дни отпушваме Пловдив и плащаме дългове!

Автор:
Вторник, 18 Февруари 2020 13:26
Зико: За 100 дни отпушваме Пловдив и плащаме дългове!

3 от 6-те районни кмета уважиха отчета, спасени са 38 млн. лева по програма Региони в растеж, други над 9 млн. идват за Небет тепе и Източна порта

За 100 дни управление отпушваме трафика в Пловдив, въвеждаме електронно таксуване, оправяме таблата по спирките да показват графика, спасихме 38 милиона лева по Оперативна програма Региони в растеж, разваляме договора за Зоокъта, оправяме дълговете на общини като Родопи и Стамболийски към Пловдив, спираме теча на дейности от общински към частни здравни заведения и гасим текущи пожари навсякъде.

Плюс това плащаме стотици хиляди по сключени, но необезпечени договори от предишното управление.

Това каза при отчета си за първите 100 дни управление кметът на Пловдив Здравко Димитров.

Винаги може да се иска повече - призна той. - Но д-р Чомаков остави в хазната на Пловдив над 40 милиона лева, аз заварих 22 милиона дефицит.

На отчета на градоначалника присъстваха 3 от 6-те районни кметове, макар всичките да са били поканени, а специални табелки да обозначаваха местата им на първата редица в Голямата конферентна зала на Дома на културата.

Зико бе уважен от Георги Стаменов, кмет на Централен, Костадин Язов, кмет на Южен, и Стоян Алексиев, кмет на Западен.

Здравко Димитров започна с обещанието си за открито управление, което ще продължи - независимо дали ситуациите са регилярни или форсмажорни.

Сред форсмажорните, засипали го от първия ден, са: зелената площ, която е частна собственост, зад хотел Санк Петербург; строежът в район Южен, който е с надлежно издадено разрешително от предишната управа, но на хората не им харесвало; клиничният случай с дилекторката в детска градина МИР - като я освободихме, вече има мир в МИР, пошегува се Димитров; включени за продажба общински терени, реално зелени площи още от 2016-та, които са извадени от списъка за разпореждане с общинско имущество; над 100 оплакващи се пловдивчани, изслушани в двете досега разширени приемни на кмета.

„100-те дни започнахме с решаването на неотложни проблеми и взехме важни решения в изпълнение на поетите ангажименти по време на предизборната кампания“. Това заяви кметът Здравко Димитров, който заедно със своите заместници отчете първите три месеца от управлението на града. По думите му неговият екип е влязъл с летящ старт, без да получи и ден толеранс. „Показахме открит стил, управление на по-бързи обороти, с възлагане и търсене на отговорност, с еднакво внимание към всички сфери, с нов начин на бюджетиране на делегираните средства, с максимална ефективност и целесъобразност на разходите“, подчерта Здравко Димитров.

Вече работи обещаната приемна на кмета и през нея са преминали над 100 граждани. Реализирани са редица обществени обсъждания по важни проекти, защото новият екип иска да бъде в постоянна връзка с пловдивани.

„Най-важното, което с моя екип успяхме да направим за първите 100 дни е, че спасихме проекти за 38 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“, които бяха блокирани от предишната администрация и имаше опасност да загубим средствата“, подчерта кмета.

Сред важните акценти в отчета за първите сто дни е изготвянето на инвестиционна програма, която обхваща следващите 4 години, а обектите в нея са на обща стойност 200 млн. лв. Всички тези проекти са насочени към решаване на най-наболелите пролеми на Община Пловдив във връзка с трафика, инфраструктурата и чистотата на въздуха.

По отношение на направление транспорт бяха отчетени всички стъпки, които са предприети за намаляване на задръстванията - въвеждане на секция за десен завой на 9 основни кръстовища, регулиране циклограмите на светофарите с цел подобряване на пропускателната способност на ключови кръстовища. Във връзка с рестарта на Транспортния проект са проведени редица срещи, в това число и с висшия мениджмънт на испанската фирма „Индра“. Вследствие на това вече се въвежда поетапно безкондукторно таксуване по линиите на градския транспорт. Работят и електроните табла, които са монтирани на 400 спирки.

Продълъжава работата по отстраняване на неизправностите на валидаторите в автобусите и автоматите по спирките.

Поетапно се въвежда еднопосочно движение в центъра, като първо това беше направено в карето зад Военна болница, започна и подготовка за стартирането на Зелена зона, която преди това ще мине през публично обсъждане.

Изготвена е документация за обявяване на обществена поръчка за 8 линии. В нея ще бъде включено и изискване за осигуряване на ученически автобуси, които сутрин и вечер да извозват децата, уточни кметът, който предложи тази идея с цел намаляване на трафика в пиковите часове.

Образованието също бе сред акцените в отчета на кметския екип. За първи път от 40 години са отпуснати средства за две нови училища – Математическата и Хуманитарната гимназии. С предвидените 500 хил. лв. ще бъдат изготвени проекти, за да може възможно най-бързо да се кандидатства за средства от държавата за строителство.

Започна изпълнението на тригодишната програма за образование на Община Пловдив. За нови спортни площадки и дворни пространства са предвидени общо 1,4 млн. лв за периода, осигурена е Техническа помощ на учебния процес в училищата с приоритет върху Монтесори педагогика, облачните технологии, кариерно ориентиране.

Намирено е решение на конфлектната ситуация в детска градина „Мир“.

Направление „Екология“ отчита съществен напредък на Проекта „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици от битовото отопление“. Стартирана е обществена поръчка за дейностите по Първия етап от проекта, 127 семейства са заявили интерес до момента, като са готови да заменят печките на твърдо гориво с екологично чисти варианти – климатик, пелети, парно и др.

Подготвена и изпратена е информация за кандидатстване по Програма Хоризонт 2020, във връзка с постъпила покана за включване на Община Пловдив като партньор в проект „Иновативни решения базирани на екологичен подход на градовете, стремящи се към неутрализиране на въглеродния диоксид и подобряване на КАВ“.

Със заповед на кмета са възложени ежедневни проверки за изгаряне на опасни отпадъци. Те се извършват от Общинска охрана и Пловдивския инспекторат.

Осигурява се непрекъсната онлайн информация чрез сайта „Мониторинг на околната среда“ за състоянието на въздуха, шума, води и др.

Проведено е Общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците – Пловдив, включващо общините: Пловдив, „Марица“, „Родопи“, Стамболийски, Съединение, Кричим, Перущица, Раковски и Брезово. Предприети са стъпки за погасяване на натрупаните задължения на общините с най-големи задължения към Община Пловдив - Родопи, Стамболийски и Марица. Подготвени са споразумения и договори, по които да бъдат погасени дълговете им.

Пред Акт 16 е проектът за „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събране на зелени и/или биоразградими отпадъци“, приключили са доставките и строителството на обекта, извършена е подготовка на документацията за възлагането експлоатацията на инсталацията.

За подобряване състоянието на зелената система са подготвени проекти за кандидатстване за финансиране от ПУДООС по програма „За чиста околна среда - 2020 г.“

В здравеопзването са предприети проверки и анализ на медицинската дейност на общинските лечебни заведения и на доболничната помощ.

Проведена е среща с ръководителите на всички общинските здравни заведения с цел подобряване на комуникацията и координацията в работата им.

Предприети са първи стъпки за обособяване сграда за денонощен Педриатичен център.

В социалния ресор се извършват проверка на всички социални услуги, които са общо 58 общо на брой.

По Програмата за заетост на безработни лица като дейности: „Домашна помощница“ / „Домашен помощник“ вече са подготвени договорите. По нея ще бъдат заети около 600 души.

Продължава изпълнение на програмата „Социален асистент“ – до момента има сключени договори с 900 лица и се очаква да станат около 4 000, защото това е броя на всички нуждаещите се от социален астистент.

Подписан е договор за изграждане на два социални центъра - Център за настаняване на възрастни с деменция и Център за настаняване на възрастни с невъзможност да се обслужват сами.

По отношение на общинската собственост кметът отчете като важни акценти връщането на собствеността върху пазара на ул. “Младежка”. Тя влиза в състава на ОП „Общински пазари“, а улицата ще бъде превърната в пешеходна зона и зона за отдих.

Стадион „Тодор Диев“ вече е даден на концесия на „ПФК Спартак Пловдив – 1947“ АД. Договорът влезе в сила на 01.02.2020 г. и е за 35 години.

Община Пловдив води последователни действия за опазване на зелената система, подчерта Здравко Димитров в своя отчет. Общината категорично се противопоставя на всякакъв вид инвестиционни намерения по отношение на парка зад хотел „Санкт Петербург“. Бяха проведени редица срещи с представители на протестиращите, беше направен преглед на хода на делото и се прави всичко възможно за защитата на публичния интерес.

През февруари 2020 г. Община Пловдив възобнови диалога с Министерство на културата по отношение на обект „Голяма Базилика“ източно от Форума, който е археологически паметник на културата с категория „национално значение“. В максимално кратки срокове ще се реализират процедурите по придобиването на държавния имот и археологията върху него.

В направление „Устройство на територията“ започна публично предствяне на предварителния проект на „Измененията на Общия устройствен план на Пловдив“ – пред представители на Община Пловдив, професионални организации и експлоатационни дружества.

Одобрени са с решения на Общински съвет Пловдив три подробни устройствени планове на цели градски части в Район Северен. Те представляват 26% от площта на района.

На заседания на ЕСУТ са разгледани 301 бр. проекти за изменение на подробни устройствени планове, като одобрени със заповед на кмета на общината са 49.

Направление „Култура, архитектура и туризъм“ отбелязва подготовката, публичното представяне и приемане на Културния календар. Освен това са завършени археологически проучвания на Раннохристиянската епископска базилика и разкопките на Малтепе, „Одеон-Форум север“ и Източната порта на Филипопол

Стартиран е процесът по изготвяне на технически проект за кино „Космос“.

За първи Пловдив финансира на обучението на културни оператори с цел повишаване капацитета и на продготвените от тях проекти.

Община Пловдив ще работи за увеличаване на средствата за култура чрез механизмите на европейски и други донорски програми. В тази връзка вече е сформиране работна група от представители на регионалните музеи и галерии, които подготвят два ключови проекта, с които ще кандидатстват за финансиране по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, а именно:

- Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, подрезултат 1.2 „Достъпност до културното наследство“ за продължаване процеса на дигитализация на културното наследство. Максимална стойност на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 350 000 евро.

- Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, подрезултат 1.1 „Възстановено и ревитализирано културно наследство“ с цел прилагане на иновации и нови технологии при представянето и управлението на движими културни ценности..   Максимална стойност на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 400 000 евро.

Общинската администрация в сътрудничество с ОФ „Пловдив 2019“ подготвят и проект за културно сътрудничество със страните от Западните Балкани в рамките на отворена покана за финансиране на проекти по програма „Творческа Европа“. Стойността на финансирането при одобрение на проектното предложение може да достигне 500 000 евро.

Сред акцените в отчета бе и преструктурирането на Фондация „Пловдив 2019“ и оптимизиране на начина за изразходване на средствата по програма „Мелина Меркури“.

За периода са организирани над 80 културни събития, включително и закриващото събитие по предаване щафетата на Европейска столица на културата.

В направление „Бизнес развитие“ се подотвя Наредба за сертифициране на инвеститори клас „В“ за предприемачи, които биха открили над 50 нови работни места и ще инвестират над 2 млн. лв.

За първи път Община Пловдив заработи със серитифициран чуждестранен инвеститор клас „А“ – чешката компания BTL.

Изготвена и приета е план сметка за приходите и необходимите разходи за 2020 г.

В „Бюджет и финанси“ се отчита подготовката, провеждането на публично обсъждане и приемане на бюджета на Община Пловдив за 2020 г. Той е 10% по-висок спрямо миналата година.

Актуализирани са данъчните ставки, така че да отговарят на сключения договор за сметосъбиране от предишното управление.

Също така са стартирани преговори с Европейската инвестиционна банка за реализиране на инвестиционни проекти чрез кредитна линия.

В ход е подготовка и стартиране на финансов одит на предходния мандат.

В направление „Строителство и благоустрояване“ има сериозен напредък във връзка с осигуряването на финансиране за реализацията на важни инфраструктурни проекти. Те са свързани с изграждането на нови свръзки и съоръжения, важни за бързото и удобно придвижване до всички квартали на Пловдив. Акценти бяха поставени върху подлеза между ул. „Царевец“ и ул. „Модър“ и ремонта на ул. „Даме Груев“. Посочени бяха още 11 ключови за града обекта, които ще се реализират до края на мандата.

Предприети са действия за стартиране на изключително важен проект за град Пловдив на стойност 125 млн лева - "Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив“.

Обявена е тръжна процедура за избор на изпълнител на строителните дейности за Подобряване на градската среда в Зона с потенциал за икономическо развитие "Гладно поле“.

Подадено е проектно предложение за безвъзмездно финансиране за обновяване на градската среда в Община Пловдив. Проектът ще допринесе за подобряване на екологичните характеристики в град Пловдив чрез инвестиции в улици, площади и междублокови пространства.

Започна изграждането на 74 социални жилища – с възможност за обособяване на 40 едностайни, 22 двустайни, 8 тристайни и 4 четиристайни апартамента, паркоместа, като и общи спомагателни помещения.

Изготвена е нова обществената поръчка за подобряване на градската среда в Зона с потенциал за икономическо развитие "Гладно поле“.

Подадено е проектно предложение за безвъзмездна финансова помощ за Подобряване на енергийната ефективност на пет многофамилни жилищни сгради в град Пловдив - I етап.

Пуснати са обществени поръчки за Реконструкция, преустройство и изграждане на образователна инфраструктура в 2 детски градини - нов корпус за 5 градински групи на ДГ "Зорница" и 6 групи на ДГ "Каменица".

Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в гр. Пловдив осигурено дофинасиране за приключване на проектното предложение като собствен принос.

  • Откриване на реконструираната сграда на СУ „Любен Каравелов“ – 10.02.2020 г.
  • Стартиране на строителство на сграда 2 на СУ „Любен Каравелов“ – 24.02.2020 г.
  • Откриване на реконструираната сграда на ДЯ „Детски смях“ - 24.02.2020 г.
  • Дофинансиране на допълнителни СМР на ДГ „Перуника“
  • Дофинансиране на допълнителни СМР на ДГ „Снежанка“
  • Обявяване на обществена поръчка за строителство на Многофункционална спортна зала в двора на СУ „Любен Каравелов“
  • Сключване на договор с „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД за преместване на съществуващ трафопост в двора на СУ „Любен Каравелов“.
  • ПИПЕРЛИВИ ТЕМИ - В ОЩЕ ПО ТЕМАТА ПО-ДОЛУ!

Напишете коментар

Напишете коментар като гост

0

Коментари

  • Няма коментари

Този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си. Научи повече

Съгласен съм