Научен форум за религиите в ПУ

Автор:
Сряда, 14 Ноември 2018 10:52
Научен форум за религиите в ПУ

Форумът се провежда в сътрудничество с Общински съвет – Пловдив и под егидата на МОН, участват учени от България, Русия, Украйна, Полша, САЩ, Сърбия

Международна научна конференция на тема „Религия и образование. История, традиции и съвременни тенденции” ще се проведе от 15 до 17 ноември в залата на Общинския съвет в Пловдив на ул. „Авксентий Велешки“ №20.

Конференцията е организирана от Катедрата по теология към Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” в сътрудничество с Общински съвет – Пловдив и се провежда под егидата на Министерството на образованието и науката. Финансирана е по Процедурата за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в България, от Националния Фонд за научни изследвания (проект ДПМНФ 01/32).

Събитието ще събере представители на академичните среди – теолози, педагози, философи, с духовници от няколко православни църкви и с експерти в областта на образованието от национални и регионални институции, както и с учители, преподаващи религия, млади учени и докторанти.

Заявилите участие са от България, Русия, Украйна, Полша, САЩ, Сърбия. Българските участници са представители на девет висши училища и на БАН. В научната програма на конференцията ще участват и международно признати и утвърдени изследователи, и такива, които правят първите си стъпки в науката.

Основна тема на Международна научна конференция на тема „Религия и образование. История, традиции и съвременни тенденции” ще бъде начинът, по който преподаването на религия може да бъде интегрирано в съвременния модел на българското образование – както в началното и средното училище, така и в университетите. Неуспешните опити за въвеждане на обучение по религия през последните близо три десетилетия и крайно поляризираните мнения в българското общество по темата ще бъдат отправна точка на предстоящите в конференцията научни и обществени дискусии.

Проследяването на историческите образци от по-далечното и по-близкото минало ще спомогне за осмислянето на ролята и мястото на религията в образованието и възпитанието на съвременните млади хора. 

Темата на научния форум е особено актуална в контекста на кризата на моралните ценности и загубата на ориентири в поведението на днешното ни общество.

 

ПРОГРАМА

на

Международна научна конференция

Религия и образование

история, традиции, съвременни тенденции

15-17 ноември 2018, Пловдив

Общинския съвет, ул. „Авксентий Велешки“ №20

 

15 ноември (четвъртък)

10.30 – 11.00 Регистрация на участниците

11.00 – 11.30 Откриване, приветствия

11.30 –11.45 Пленарен доклад Коста Костов - главен експерт от МОН в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“: Новите учебни програми по религия – религиозна грамотност и диалог между религиозното и светското начало в българското общество.

 

(ПЪРВА СЕСИЯ)

Първо заседание. СЕКЦИЯ „ИСТОРИЧЕСКИ ПОДХОДИ“

Модератори:   проф. д-р Георги Минчев, доц. д-р Стоян Чиликов

11.45-12:00 Образованието на епископ Немезий Емески в късната античност

докторант Диана Николова - ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

12:00-12:15 Средновековните манастирски школи - предвестник на модерното училище

проф. д.н.к. Мария Шнитер - ПУ „Паисий Хилендарски“

12:15-12:30 Христианская нравственность в процессе воспитания детей школьного возраста (на примере воскресных школ Одесской епархии)

Диодор, епископ Южненский, викарий Одесской епархии (Васильчук Виталий Семёнович)

12:30-12:45 Отец Пирамович и образователната реформа в Полша през ХVІІІ в.

доц. д-р Лоек Кшищов - „Wyższa szkoła kadr menedżerskich w Koninie“, Полша

12:45-13:00 Авторите на трите оригинални български ерминии Дичо Зограф, Захарий Петрович и Върбан Коларов като наставници във вярата и учители по родолюбие

Марияна Борисова Шабаркова-Петрова - Издателство „Инле“

13:00-13:15 Великата учителка Неделя Петкова и нейната заслуга за развитието на религиознанието по време на турското робство

докторант Чедомир Мурговски - СУ „Св. Кл. Охридски“

13:15-13:30 Мюнхенският катехизически метод и учебните помагала по вероучение в България до забраната му - 1949 г.

проф. д-р Божидар Андонов - СУ „Св. Кл. Охридски“

13:30-14:00 Дискусия

14:00-15:00 Обяд

15:00-15:15 Обучението по религия в българските светски висши училища

проф. д-р Жоржета Назърска, гл. ас. д-р Светла Шапкалова - УниБИТ, София

 

15:15-15:30 Религиозният синкретизъм като културна памет и развитието на етичния модел в процеса на образование

д-р Маргарита Димитрова – МУ, Пловдив

15:30-15:45 Религиозният плурализъм днес и замяната на ценности в ерата на технологиите

докторант Найден Йотов - ПУ „Паисий Хилендарски“     

15:45-16:00 Дискусия

16:00-16:15 Кафе пауза

Второ заседание. СЕКЦИЯ „,РЕЛИГИЯ И ТРАДИЦИЯ“

Модератори:   проф. д.н.к. Мария Шнитер, проф. д-р Божидар Андонов

16:15-16:30 Старозаветните библейски сюжети и тяхното изучаване в българските училища

гл. ас. д-р Маргарита Загарова - ПУ „Паисий Хилендарски“

 

16:30-16:45 Понятията „учител“ и „ученик“ в Посланията на св. ап. Павел и тяхното съвременно интерпретиране

ас. д-р Ева Ковачева - ПУ „Паисий Хилендарски“

16:45-17:00 Мястото на Николай Никанорович Глубоковски в новозаветното образование в България

докторант Таня Аргилашка - ВТУ„Св. св. Кирил и Методий“     

17:00-17:15 Някои аспекти от църковното учение за духовната борба въз основа съчиненията на св. Йоан Касиан „Събеседвания с отците“ и „Общежителни правила“

доц. д-р Стоян Чиликов - ПУ„Паисий Хилендарски“

17:15-17:30 Отците на Църквата и дуалистичните ереси във византино-славянския свят

проф. д-р Георги Минчев - Лодзки университет, Полша

17:30-17:45 Дискусия

17:45-18:00 Премиера на сборника „Съвременната святост: история, образи, символи, практики“ включващ материали от Международната научна конференция през 2017 г.

19.00 ч. Вечеря/Коктейл за участниците

16 ноември (петък)

Трето заседание. СЕКЦИЯ „РЕЛИГИЯ И НРАВСТВЕНО ВЪЗПИТАНИЕ“

Модератори:   доц. д-р Елена Арнаудова, гл. ас. д-р Ивелина Николова

09:30-09:45 Влияние православного воспитания на духовно-нравственное развитие личности

доц. Татяна Есикова - С. Петербург, Университет имени Герцена

09:45-10:00 Възпитаването на християнската нравствена ценност и надежда в подрастващите от постмодерното поколение

докторант Пламен Младенов - ВТУ„Св. св. Кирил и Методий“

10:00-10:15 Ценностни нагласи и очаквания за религиозното възпитание на деца и родители в България

проф. д-р Нели Бояджиева, ПУ „Паисий Хилендарски“

10:15-10:30 Религиозното образование в българското училище като фактор за християнско нравствено възпитание. Традиции, проблеми и нови перспективи за развитие

доц. д-р Костадин Нушев - СУ „Св. Кл. Охридски“

10:30-10:45 Към доброта и разбирателство в часовете по извънкласна дейност Религия-Православие

Десислава Кръстева, учител - СУ „Свети Константин-Кирил Философ“, Пловдив

10:45-11:00 Някои основни отговорности на родителите християни при духовно-нравственото възпитание на децата

магистър Хачик Язъджиян - ТУ, София, филиал Пловдив

11:00-11:15 Духовно-нравствено възпитание при слухоувредени деца. 1-4 клас

докторант Силвана Павлова - СУ„Св. Кл. Охридски

 

11:15-11:30 Дискусия/Кафе пауза

 

Четвърто заседание. СЕКЦИЯ „МЕТОДОЛОГИЧНИ ГРАНИЦИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПОДХОДИ“

Модератори: проф. д-р Нели Бояджиева, доц. д-р Костадин Нушев

11:30-11:45 Религията в общообразователното училище – традиции, съвременни концепции и добри практики

доц. д-р Елена Арнаудова - ПУ „Паисий Хилендарски“

11:45-12:00 Педагогически проблеми на религиозното образование и обучение в българското училище и неговите философски проекции

докторант Мирела Кючукова - ЮЗУ „Неофит Рилски“

12:00-12:15 Вероучение или обучение по религия – размисли за религиозното образование у нас

докторант Камелия Бошлова - СУ „Св. Кл. Охридски“

 

12:15-12:30 Интерактивното обучение: предизвикателство или перспектива пред началния учител по Религия

гл. ас. д-р Ивелина Николова – ПУ „Паисий Хилендарски“

 

12:30-13:00 Дискусия

13:00-14:00 Обяд

 

14:00-14:15 Наставничеството в работата със стажант-учителите по Религия -Православие

Красимира Брайкова, учител - СУ „Свети Константин-Кирил Философ“, Пловдив

 

14:15-14:30 Предложение за въвеждане на учебен материал „Български светци и светини“ в училищната програма

докторант Недялка Ямакова - ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

14:30-14:45 Теория и практика на религиозното образование в предучилищна възраст в Старозагорска епархия

гл. ас. д-р Стефан Тончев – ТрУ-Стара Загора

14:45-15:00 Изобразителното изкуство в помощ на учителя по религия

гл. ас. д-р Адриана Любенова - ПУ „Паисий Хилендарски“

 

15:00-15:15 Иконата в религиозното образование: традиции и съвременност

гл. ас. д-р Татяна Иванова - СУ „Св. Кл. Охридски“

15:15-15:30 Конкурсите за рисунка на християнска тематика в помощ на православното религиозно възпитание

докторант Николинка Климукова - СУ„Св. Кл. Охридски

 

15:30-16:00 Дискусия

16:00-16:30 Кафе пауза

16:30-16:45 Изучаването на история на музикалното изкуство - път към християнското духовно богатство

гл. ас. д-р Антония Балева - ПУ „Паисий Хилендарски“

 

16:45-17:00 Значението на Петър Динев за обучението по църковна музика в България

проф. д-р Юлиян Куюмджиев – АМТИИ, Пловдив

17:15-17:30 Великото славословие гл. 6 на Неофит Рилски - методически и изпълнителски проблеми в обучението по църковна музика

докторант Юлиян Одажиян - ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

 

17:30-18:00 Дискусия

17 ноември (събота)

Пето заседание. СЕКЦИЯ „РЕЛИГИЯ,        ОБРАЗОВАНИЕ, ПРАКТИКА“

Модератори: гл. ас. д-р Маргарита Загарова, гл. ас. д-р Адриана Любенова

09:30-09:45 Образ Польской православной церкви - элемент воспитания членов общины

ас. Ян Моравицки - Лодзки университет, Полша

09:45-10:00 Дизайн. Христианский взгляд

доц. Сергей Тонковид – ЛГТУ, Липецк, Россия

10:00-10:15 Архангелският култ в стенописите на храм-паметника „Александър Невски“ - традиции и нововъведения

докторант Тотка Григорова – КМНЦ-БАН, София

10:15-10:30 Някои убеждения свързани с пространството и облика на (съвременния) православен храм като резултат от теоретичен и образователен пропуск

докторант Ленко Григоров – УАСГ, София

10:30-11:00 Дискусия

11:00-11:30 Кафе пауза

 

11:30-11:45 Образователни аспекти на православното богослужение

проф. д.т.н. Апостол Делипапазов (архим. Авксентий) - ПУ „Паисий Хилендарски“

11:45-12:00 Йоаким I: от Aтонски монах до Търновски Патриарх

Димо Чешмеджиев - ПУ „Паисий Хилендарски“/КМНЦ-БАН, София

12:00-12:15 Нравствено-възпитателни аспекти в проповедта на врачанския митрополит Климент във връзка с разразилия се пожар в град Враца през 1923 г.

докторант Мирослав Ангелов - ВТУ „Св. св. Кирил и Методий

12:15-12:30 Педагогическо моделиране на слушателите чрез омилиите на св. Серафим, Софийски Чудотворец

докторант Снежанка Попова-Тотева - ВТУ„Св. св. Кирил и Методий“

12:30-12:45 Поклонническото пътуване – ефективна форма за практическо приложение знанията на учениците, изучаващи Религия - Православие в училище

Красимира Йорданова-Бръмбарова, учител - СУ „Свети Константин-Кирил Философ“, Пловдив

12:45-13:00 Предизвикателства пред преподаването по религия в европейските светски училища през XXI в.

проф. д.ф.н. Георги Каприев - СУ „Св. Кл. Охридски“/ПУ „Паисий Хилендарски“

13:00-13:30 Дискусия

13:30 Закриване на конференцията

14:00 Отпътуване на участниците

 

Напишете коментар

Напишете коментар като гост

0

Коментари

  • Няма коментари

Този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си. Научи повече

Съгласен съм