Биолог поема ПУ след 6 мандата на филолози

Автор:
Вторник, 21 Май 2019 12:55
Бившият и бъдещият ректори Бившият и бъдещият ректори

След шест поредни мандата на ректори-филолози, биолог поема Пловдивския университет.

Както съобщихме, кандидатурата на проф. д-р Румен Младенов е единствената издигната пред Общото събрание на висшето учебно заведение.

Проф. д-р Румен Димитров Младенов е новият ректор на Пловдивския университет Паисий Хилендарски, стана ясно след гласуването.

За ректор гласуваха 297 от делегатите.

Проф. Младенов получи 84% от техния вот – 250 гласа „За”. „Против“ гласуваха 22, имаше и 25 „бели” (непопълнени) бюлетини. Официално новият ректор ще встъпи в длъжност на 1 юни.

Отивам си от поста ректор на Пловдивския университет удовлетворен, защото за тези 8 години висшето училище разви уникална за българските условия инфраструктура. По време на двата ми мандата бяха привлечени 8,7 млн. лева извънбюджетни средства и 3,5 млн. лева целево финансиране за материално-техническата база. Това заяви проф. д-р Запрян Козлуджов, ректор на ПУ „Паисий Хилендарски” преди откриването на Общото събрание за избор на нови ръководни органи и Академичен съвет.

Преди него по два мандата ректори бяха проф. Огнян Сапарев и проф. Иван Куцаров.

Общото събрание започна своята работа днес в 10:00 часа в ГДК „Борис Христов” при кворум в присъствието на 328 делегати. Изборът на нов ректор ще се счита за действителен, ако за кандидата са гласували 165 от присъстващите.

Преди избора на ръководни органи и нов Академичен съвет делегатите изслушаха отчета на проф. д-р Запрян Козлуджов, който обхвана двата му мандата на ректор – от 2011 до 2015 г. и от 2015 до 2019 г. За този период ПУ „Паисий Хилендарски” получи завидно висок рейтинг сред българските университети и в момента заема 3-то място според общия брой на обучаваните студенти: 18 040 студенти и 340 докторанти, заяви проф. Козлуджов. Площта на университетската инфраструктура се увеличи с 87% – от 10 262 кв. м през 2012/2013 г. до 19 163 кв. м през академичната 2017/2018 година, добави той. Реализирани са всички четири блока на студентските общежития, както и модерна спортна зала, благодарение на което ПУ „Паисий Хилендарски” разполата с най-модерната материално-техническа база в страната.

Проф. Козлуджов отчете, че за изминалите два мандата планът за прием за държавна поръчка в ОКС „Бакалавър” се изпълнява почти на 100%. Забелязва се устойчива тенденция за запазване на позициите ни на образователния пазар, независимо от демографския срив, подчерта ректорът. И добави, че постигнатата висока финансова стабилност позволява решаването на приоретитетни задачи, които са от значение за развитието на Университета в следващия период.

В знак на благодарност проф. Козлуджов подари на екипа си плакети с лични послания, подписани от него.

Сред предизвикателствата за своя мандат новият ректор открои продължаващото влияние на демографския срив, промяната в правилата за финансиране на висшето образование, пряката зависимост на финансирането на научно-изследователската дейност от мястото на Пловдивския университет в наукометричните класации, основани на публикации в световните бази данни, както и предлагането на привлекателни, съобразени с динамичния пазар на труда бакалавърски програми.

Пред членовете на Общото събрание проф. д-р Румен Младенов пое ангажимент, че в работата си ще се основава на принципите на приемственост, реализъм, прагматизъм и отговорност. Той подчерта, че ще се опита да надгради постигнатото като използва разширена екипност за баланс с цел осигуряване на плавно и устойчиво развитие във възходяща посока.

Списъчният състав на Общото събрание на университета включва 353 човека. Общото събрание започна своята работа днес в 10:00 часа в ГДК „Борис Христов” при кворум в присъствието на 328 делегати.

Тайно гласуване определени кои ще са 44-мата членове на Академичния съвет на ПУ. С 268 гласа проф. д-р Асен Рахнев бе преизбран за председател на Общото събрание. За зам.-председател делегатите избраха проф. д-р Венцислав Стоянов с 283 гласа, а за председател на Контролния съвет с 299 гласа бе преизбран проф. д-р Велизар Гочев.

Освен че бе избран за член на Академичния съвет, досегашният ректор проф. д-р Запрян Козлуджов бе удостостоен и със званието „Почетен ректор“ на Пловдивския университет. Предложението дойде от проф. Рахнев, който му връчи и почетен знак за изключителен принос в издигане на престижа на висшето училище. Проф. Козлуджов бе ректор в продължение на 2 мандата, а преди това зам.-ректор в три последователни мандата. Той е и най-дългогодишният член на Съвета на ректорите на висшите училища в Р България.

Новоизбраният ректор – проф. д-р Румен Димитров Младенов, е роден през 1962 г. Той е професор в професионално направление „Биологически науки“. Преподавател е по ботаника, систематика на растенията и микология в ПУ „Паисий Хилендарски“, по фармацевтична ботаника в Медицинския колеж и Фармацевтичния факултет на МУ – Пловдив. Ръководител е на Катедра „Ботаника и методика на обучението по биология“ в Биологически факултет на ПУ и на Катедра „Фармакогнозия и фармацевтична химия“ във Фармацевтичен факултет на МУ – Пловдив.

Зад гърба си проф. Младенов има и богат административен опит – 4 години е ръководител на катедра, 4 години е заместник-декан, 8 години е бил декан на Биологическия факултет в ПУ „Паисий Хилендарски“, а от 16 години е член на Академичния съвет на университета.

Галерия със снимки

Напишете коментар

Напишете коментар като гост

0

Коментари

  • Няма коментари

Този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си. Научи повече

Съгласен съм