Неразказани приказки в керамика и скулптура

Автор:
Понеделник, 12 Февруари 2018 13:15
Неразказани приказки в керамика и скулптура

На 13.02.2018 г. от 18:00 ч. в галерия Възраждане ще се открие изложба керамика и скулптура „Неразказани приказки“ на Маргарита Иванова и Спас Киричев. Изложбата ще продължи до 05.03.2018 г.

Третата изложба на тандема Иванова-Киричев в галерия Възраждане отново е повод за светли чувства, удивление и постигане на празник. Този път двамата творци се обединяват около темата за коня, сам по себе си символ от векове за векове.

Авторите са претърсили отново всички митове, подтекстове, легенди. Те търсят съвършенството, свободата, очарованието и метафизичната същност на животното. Опитват се материалите, с които боравят, да не ограничават идеите и замислите им, а напротив – да им дават основа за онова, което не може да се разкаже, но може да се изобрази.
Изложбата е богата на естетско вдъхновение и на много красота и очарование.

Краси Алексиева, 2018 г.

Биография на Маргарита Иванова :
Маргарита Иванова е родена в гр. Пазарджик. През 1990г. завършва Национална художествена академия град София, специалност „Приложно изкуство – керамика“ при акад. Венко Колев и проф. Красимир Джидров. Работи в областта на кавалетната керамика, монументална и малка пластика. Член на СБХ. Председател на Представителство на СБХ – Пазарджик. Член на международна творческа организация Creativ-Kreis-International- world wide artist. Член на Дружеството на Пловдивските художници. Член на Дружеството на Пазарджишките художници.
Получава награда за пластика на Община Пазарджик – 2003 г. Награда “Георги Машев” на Дружеството на пазардишките художници – 2012 г. Награда на община Пазарджик - 2017 г. Осъществила е 17 самостоятелни изложби и множество участия в общи такива, пленери, симпозиуми в България и чужбина. Реализирала е над 11 монументални творби в различни български градове.

Биография на Спас Киричев :
Роден през 1959 г. в гр. Пазарджик. През 1988 г. – завършва Художествена Академия в гр. София специалност “скулптура” при проф. Борис Гондов. Член на СБХ. Получава награда за скулптура в ОХИ “Благоевград”. Награда на Община Пазарджик - 2001г. Награда на СБХ - 2016 г. Осъществил е 25 самостоятелни изложба и множество участия в общи такива, пленери и симпозиуми в България и чужбина. Реализирал е над 31 монументални творби в различни градове в България.

 

On 13.02.2018 at 18:00 in the Vazrazdane Gallery will open an exhibition of ceramics and sculpture "Untold Stories" by Margarita Ivanova and Spas Kirichev. The exhibition will continue until 05.03.2018.
The third exhibition of tandem Ivanova-Kirichev in the Vazrazdane Gallery is again an occasion for light feelings, astonishment and celebration. This time the two artists unite around the theme for horse, a symbol from centuries for centuries.
The authors have researched all the myths, subtexts, legends. They seek the perfection, the freedom, the charm and the metaphysical nature of the animal. Trying to manipulate the materials they use does not restrict their ideas and concepts, but rather to give them a basis for what can not be said but can be depicted.
The exhibition is rich in aesthetic inspiration and a lot of beauty and charm.
Krassi Aleksieva, 2018

Biography of Margarita Ivanova:
Margarita Ivanova was born in Pazardzhik. In 1990, graduated from the National Academy of Arts, Sofia, specialty "Applied Art - Ceramics" at Academician Venko Kolev and Prof. Krasimir Djidrov. Works in the field of ceramics, monumental and small sculpture. Member of UBA. Chairman of the Representation of the Union of Bulgarian Artists - Pazardzhik. Member of international creative organization Creativ-Kreis-International- world wide artist. Member of the Society of Plovdiv Artists. Member of the Society of Pazardzhik Artists.
He received the Prize for the sculpture of the Municipality of Pazardzhik – 2003. Georgi Mashev Award of the Pazardjik Artists Association – 2012. Prize of the Municipality of Pazardzhik – 2017. She has performed 17 solo exhibitions and many participations in general exhibitions, symposiums in Bulgaria and abroad. She has realized over 11 monumental works in different Bulgarian cities.

Biography of Spas Kirichev:
Born in 1959 in the town of Pazardzhik. In 1988 he graduated from the Academy of Fine Arts in Sofia, specialty "sculpture" under Prof. Boris Gondov. Member of UBA. He received a sculpture award at the "Blagoevgrad" School of Fine Arts. Pazardzhik Municipality Award – 2001. Prize of the Union of Bulgarian Artists - 2016. He has held 25 solo exhibitions and numerous participations in general exhibitions, workshops and symposiums in Bulgaria and abroad. He has performed over 31 monumental works in different cities in Bulgaria.

Галерия със снимки

Напишете коментар

Напишете коментар като гост

0

Коментари

  • Няма коментари

Този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си. Научи повече

Съгласен съм