Изложба Дует-Дуел в галерия Възраждане

Автор:
Сряда, 11 Октомври 2017 09:56
Изложба Дует-Дуел в галерия Възраждане

На 17.10.2017 г. от 18:00 ч. в галерия „Възраждане" ще се открие изложба живопис „Дует – Дуел" на Мара - Мариела Димитрова и Георги Йорданов. Изложбата ще продължи до 06.11.2017 г.

Експозицията „ Дует – Дуел " представя двама, на пръв поглед, несъвместими автори. Тъмната половина на дуета несъмнено е Георги Йорданов, добре познат на пловдивските зрители. Неговата психологична, енигматична и многопланова живопис отново ни вписва в магията на правилото му, че това, което виждаме, не е това.
Мара - едно непознато за Пловдив явление - поразява сетивата ни с оригиналната трактовка на неща, твърде познати. Авторката е многолика, неподчиняема на канони, в смисъл – нарушаваща ги. Сега ще покажем една миниатюрна съставка от голямия ѝ талант – като едно запознаване.
„Дует – Дуел" е разнолик, но и обединен от вярата си, че човешката фантазия е безгранична.

Краси Алексиева, 2017 г.

On 17.10.2017 at 18:00 in the Vazrazdane Gallery will be opened an exhibition of painting titled "Duet - Duel" by Mara - Mariela Dimitrova and Georgi Yordanov. The exhibition will be on display until until 06.11.2017.

The "Duet – Duel" exhibition presents two seemingly incompatible authors. The dark half of the duet is undoubtedly Georgi Yordanov, well-known to the audience of Plovdiv. His psychological, enigmatic and multiplane painting once again fits us in the magic of his rule that what we see is not that.
Mara, a phenomenon unfamiliar to Plovdiv, strikes our senses with the original treatment of things too familiar. The author is a versatile, disobedient to canons, in the sense – she distorts them. We will now show a miniature ingredient of her great talent - as an acquaintance.
The exhibition "Duet – Duel" is diverse but also united by the belief that human fantasy is infinite.

Krasi Aleksieva, 2017

Биография :
Мара (Мариела Димитрова) е родена през 1967 г. в гр. София.
През 1981 г. заминава за Хавана, Куба, където от 1982г. до 1987г. учи в Академия за изящни изкуства " Сан Алехандро". Дипломира се със специалност "Графика".
Завръща се в България през 1987г. От 1988 г. изучава българска филология в СУ
" Климент Охридски ". Дипломира се през 1995 г.
През периода 1985-1987 г. Мара участва в няколко общи изяви-изложби, пърформанси- в гр.Хавана.
Осъществила е 17 самостоятелни изложби и има множество участия в общи такива.

Biography :
Mara (Mariela Dimitrova) was born in 1967 in Sofia.
In 1981, she went to Havana, Cuba, where from 1982 until 1987 studied at the Academy of Fine Arts "San Alejandro ". She graduated with a major in Graphics.
She returned to Bulgaria in 1987. Since 1988 she has studied Bulgarian Philology at Sofia University " Kliment Ohridski ". She graduated in 1995.
During the period 1985-1987, Mara participated in several joint shows, exhibitions, performances in the city of Havana.
She has performed 17 solo exhibitions and has many participations in general exhibitions.

Биография:
Георги Йорднов е роден през 1960 г. в Шумен в семейството на варненския художник Йордан Йорданов. Работил е като художник във Варненския драматичен театър, във Варненската опера в Управление "Златни пясъци". Бил е учител по рисуване в Руското училище и други училища във Варна. Има осъществени 30 самостоятелни изложби в България и Англия. Носител е на следните награди : 1995 г. – І –ва награда за живопис на международното биенале Габрово , 1995 г. – Отличие от едногодишно творческо пребиваване в студиото на Delfina Studio Trust в Лондон, 2008 г. – награда за живопис от VІ конкурсна зонална изложба „ Национални награди Алианц България ",
2008 г. – носител на награда „ Сребърно възраждане " на галерия „ Възраждане ",
2010 г.– награда „Георги Велчев" – галерия „Георги Велчев" – Варна,
2012 г. – награда за живопис „ Национални награди Алианц България ",
2015 г. - I награда живопис Габрово Биенале на хумора,
2016 г. – награда „ Варна " на гр. Варна.

Biography:
Georgi Yordanov was born on May 13, 1960 in Shumen. He is a member of the UBA since 1995. He worked as a painter at the Varna Drama Theater, at the Varna Opera House. He was a teacher of painting in Russian school and other schools in Varna. He has made 30 solo exhibitions in Bulgaria and England and participated in numerous group exhibitions in Bulgaria, England, France and Russia.
Awards:
1995 - First prize for painting at Gabrovo Biennial of Humor
1995 - London - an annual creative stay in Delfina Studio Trust - London
2008, 2012 - Award for painting - National Awards Allianz Bulgaria
2008 - Award "Silver Vazrazdane" for painting, gallery "Vazrazdane", Plovdiv
2010 - Award "Georgi Velchev" - Gallery "Georgi Velchev" - Varna
2015 - First prize painting, Gabrovo Biennial of Humor
2016 – Prize " Varna " of Varna town.

Напишете коментар

Напишете коментар като гост

0

Коментари

  • Няма коментари

Този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си. Научи повече

Съгласен съм