Започва кандидатстването за фестивалите в Пловдив

Автор:
Петък, 31 Юли 2020 06:46
Започва кандидатстването за фестивалите в Пловдив

Община Пловдив обявява сесия за набиране на проекти по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ от „Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от календара на културните събития на Община Пловдив“ за 2021 г.

 1. Юридически статус на кандидатите за финансиране:
 • юридически лица с нестопанска цел; търговци по Търговския закон; кооперации по Закона за кооперациите;
 • юридически лица, създадени със закон или с акт на орган на изпълнителната или местната власт;
 • самоосигуряващи се пълнолетни физически лица, упражняващи свободна професия, вписани в Регистър БУЛСТАТ.

 

 1. Не могат да кандидатстват за финансиране лица, които:
 • са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност;
 • се намират в ликвидация;
 • имат непогасени изискуеми публични задължения към държавата или към Община Пловдив;
 • не са изпълнили коректно проект по предоставено от Община Пловдив финансиране по настоящата Наредба за предходните три години.
 • Не се финансират:
 • Предложения за проекти, за които кандидатите са получили финансиране с общински средства по друга линия или от общинска фондация „Пловдив 2019“.
 • Придобиване на авторски произведения в областта на изобразителното изкуство, музиката и литературата и др.;
 • Честването на лични юбилеи, бенефиси и др. подобни;
 • Предложения за финансиране организирането или участието в събития извън Община Пловдив.

 

 1. Необходими документи за участие в конкурса:

Предложенията следва да съдържат:

 • Попълнена Апликационна форма и Бюджет в съответствие с Приложение №1 – в един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител. Бюджетът се попълва задължително в Ексел и на електронния носител се записва работният файл;
 • Попълнени декларации по образец в съответствие с Приложение № 5, Приложение № 6, Приложение №13 и Приложение № 14 – в един екземпляр на хартиен носител;
 • Документ за собственост на обекта за провеждане на събитието или друг документ, доказващ съгласие на собственика за провеждане на събитието /ако е приложимо/ – в един екземпляр на хартиен носител. За събития, провеждани на открито, не се изисква представяне на документ.
 • Нотариално заверено пълномощно – в случай, че предложението за участие не се подава от законен представител на кандидата.
 • Документи /в оригинал или официално заверени, ведно с легализиран превод на български език/, удостоверяващи актуалното състояние на кандидата и/или данни относно публичните регистри, в които се съдържа подобна информация – за чуждестранни лица.

При подаване на документи по електронен път, всички изискуеми документи се попълват в един екземпляр.

По преценка на кандидатстващите за финансиране могат да бъдат представени допълнителни материали за дейността им, декларации за партньорство, подкрепителни писма, отзиви в медиите, рекламни материали и други данни, удостоверяващи обстоятелствата по предложението.

По преценка на комисиите по чл.6, ал.2 могат да бъдат изискани допълнителни сведения и доказателства, удостоверяващи попълнените в предложението и приложените документи данни.

Подадените документи не подлежат на връщане.

 1. Място и срок за подаване на документи
 2. Документи се подават в деловодството на Община Пловдив, пл. „Ст. Стамболов“ № 1, ет.1, в срок от понеделник 3 август до 17.00 ч. на 31 август 2020 г.
 3. Документи се подават в запечатан плик с надпис „За участие в конкурс по Компонент 1 от „Наредба за финансиране на инициативи в сферата на културата“.
 4. Върху плика трябва да бъде изписан кореспондент „Отдел „Култура, археология и културно наследство“ и точното наименование на кандидата.
 5. Документи се подават и по електронен път на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., подписани с електронен подпис на кандидатстващото за финансиране юридическо или физическо лице в срок до 17.00 ч. на 31 август 2020 г.

 

Подадените документи не подлежат на връщане.

 

Формуляри за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Пловдив – раздел „Култура“ http://www.plovdiv.bg/item/culture/

Напишете коментар

Напишете коментар като гост

0

Коментари

 • Няма коментари

Този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си. Научи повече

Съгласен съм