Номинациите за Награда Пловдив - онлайн

Автор:
Вторник, 17 Март 2020 13:51
Номинациите за Награда Пловдив - онлайн

Сключването на договори за одобрените проекти по Компонент 3 „Гражданска активност“ от Наредбата за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от Календара на културните събития на Община Пловдив, разгледани и оценени на последното заседание от 10.03.2020 г., се отлага до отмяната на специалния режим за обслужване на гражданите в Община Пловдив. Решението от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение и разпоредбите на Общинския и Областен кризисен щаб е с цел ограничаване разпространението на коронавируса.

Временно се спира набирането на предложения по Компонент 2 „Гражданска активност“ и Компонент 3 „Мобилност“ по Наредбата за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от Календара на културните събития на Община Пловдив, до възстановяване на нормалния график на работа, позволяващ внасянето на документите в деловодството на Община Пловдив.

Преустановява се и разглеждането на вече постъпилите в деловодството на община Пловдив, проектни предложения, внесени през текущия месец март до второ нареждане.

Във връзка с удостояването с „Награда Пловдив“ на творци, творчески колективи, културни, образователни и други институции за конкретно произведение, събитие или културен факт с реален принос за развитие на културния живот на Пловдив, реализирани през предходната година в отделните категории, Община Пловдив започва набиране на ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИИТЕ.

Срокът е до 30 март 2020 г.

Подаването може бъде извършено само онлайн на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Припомняме, че съгласно Статута:

Чл.19. Съставът на комисиите се формира по предложения на културните институти и организации, професионални и творчески организации и съюзи, училищата по изкуствата, висши учебни заведения, медиите, издателски къщи и други юридически лица, с предмет на дейност, свързан с културата.

Чл.20. Мотивираните предложения за членове на комисиите се подават писмено в срок до 30 март на всяка календарна година.

Чл.21. Предложените лица се включват в постоянен списък, който при необходимост се актуализира и от който се назначават членове в комисиите в зависимост от постъпилите предложения.

Чл.22. (1) Членовете на комисиите не могат да бъдат:

22.1. Вносители на предложения за награждаване с Награди „Пловдив“ в категориите по чл.8.

22.2. Свързани лица с предложените за награждаване или с членовете на управителни или контролни органи, вносители на предложения или предложени за награждаване.

(2) Преди започване на работа, членовете на комисиите подписват декларации за липсата на конфликт на интереси и за конфиденциалност.

Чл.23. Дейността на комисиите се ръководи от Заместник-кмета с ресор „Култура“ и се подпомага технически и експертно от секретар и юрист, служители на Община Пловдив. Експертите със спомагателни функции нямат право на глас при вземане на решенията.

От 1 до 15 април ЗАПОЧВА НАБИРАНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ – НОМИНАЦИИ за удостояване с „Награда Пловдив“ на творци, творчески колективи, културни, образователни и други институции за конкретно произведение, събитие или културен факт с реален принос за развитие на културния живот на Пловдив, реализирани през предходната година или за цялостен принос. Предложенията за присъждане на Награда „Пловдив“ и на Специалната награда „Пловдив“ се внасят от името на културни институти, образователни институции, неправителствени организации, медии, издателски къщи, културни оператори, други юридически или физически лица;

Предложенията се изготвят по образец (Приложение №1 и Приложение №2) и се подават в деловодството на Община Пловдив (пл. „Ст. Стамболов“ №1) с кореспондент „Отдел „Култура, археология и културно наследство“ до 15 април на всяка календарна година. Същите се завеждат в специален регистър с дата и час. Предложения, постъпили след посочения срок, не се разглеждат.

Документите Приложение №1 и Приложение №2 и Статута могат да бъдат изтеглени от страницата на Община Пловдив на адрес: www.plovdiv.bg

В случай, че усложнената епидемологична обстановка продължи, конкурсът ще бъде насрочен за по-късен етап.

Във връзка със Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването по повод усложняващата се епидемиологична обстановка и Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение Община Пловдив препоръчва на своите контрагенти да не предприемат пътувания, свързани с участия и представяния в събития, конкурси, фестивали, концерти и др.

Да следят информацията, предупрежденията и съветите, които МВнР публикува на официалната страница https://www.mfa.bg

в т.ч. в рубриките:

· Aктуално състояние по държави във връзка с въведените мерки срещу коронавируса – актуализира се ежедневно

· Пълен списък с информация за въведените мерки във връзка с разпространението на коронавируса в 90 държави.

Напишете коментар

Напишете коментар като гост

0

Коментари

  • Няма коментари

Този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си. Научи повече

Съгласен съм