Европа на кирилица!

Автор:
Понеделник, 30 Септември 2019 14:43
Европа на кирилица!

“Европа на български” е изложба на плакати, които разказват визуално различни истории, свързани с българската култура. Всеки от плакатите съдържа дума, изписана на българска кирилица.

“Европа на български” е най-новият проект на платформата за плакатно изкуство от съвременни български визуални артисти - plakatkombinat.com.

Някои от думите в проекта “Европа на български” са събрани от проекта “Графонетика”, който представя сходството между изговярането и изписването на определени културни понятия в европейските езици, например: опера, дует, идея, утопия, технология, естетика, Европа, атмосфера, мелодия, археология. Така, понятия свързани с качествата и характера на българската култура, са комуникирани чрез общоевропейски културни кодове, каквито са сходните думи.

От великите гласове на България в световната опера - до карнавалните кукери, които се появяват и в европейското кино. От българската мелодия в космоса - до изкуството на световния Христо Явашев-Кристо в дует с Жан Клод. От атмосферата на българските градове - до утопията и демократизма в развитието на страната. 25-те произведения в изложбата с характерните за плаката силни визуални хрумки - се вписват и в чудесната игра на Европейската столица на културата наречена “Заедно”. Игра, в която дори кирилицата не пречи, а помага за общуването със света.

Авторите, които участват със свои плакати в изложбата са Милена Вълнарова, Кирил Златков, Николай Петрусенко, Надежда Комитска, Марио Иванов, Петър Чучулигов, Николай Младенов, Анна Симеонова, Дамян Дамянов, Камен Горанов, Светлана Мирчева, Теодор Лихо, Мариян Дзин, Милен Гелишев, Здравка Будинова и Светлин Балездров.

Придружаващите плакатите текстове от проекта „Европа на български“ са изписани с българския кириличен шрифт „Комета“ на художника Кирил Златков.

Проектът е част от официалната програма на Пловдив - Европейска столица на културата 2019.


Повече за кирилицата:

Кирилицата, писмената система, на която пишат днес българите и още над 300 милиона души по света - е създадена през 9-и век. Двамата братя Кирил и Методий от Солун създават първата славянска азбука – глаголицата (предполага се към 862 г.). С делото си те утвърждават правото на всеки народ да се изразява свободно на своя език, както и правото на всяко човешко същество да се докосне до духовните постижения на човечеството чрез словото и книгата. През 1981 г. папа Йоан Павел II oбявява светите братя Кирил и Методий за съпокровители на Европа заради важния им културен принос в историята на Европа.
Техните ученици намират в новопокръстена България много добри условия, за да продължат тяхното дело. Предполага се, че кирилицата е създадена именно в България от един от учениците на солунските братя и е наречена „кирилица” в чест на Учителя Кирил. От България славянската писменост се разпространява и сред други славянски народи – сред сърби, руси, украинци.
Кирилицата днес е третата официална азбука на Европейския съюз, след латинската и гръцката. Тя е създадена въз основа на гръцката азбука, като към съществуващите гръцки знаци са добавени няколко графеми.

24 май е официален празник в България – Ден на славянската писменост, на българската култура и образование. Това е ден, в който българите честват един от
символите на българската идентичност - кирилските букви, писменността, словото, просветата, културата и делото на двамата братя Кирил и Методий и техните ученици.EUROPE IN BULGARIAN - POSTERS WITH STORIES ABOUT BULGARIAN CULTURE

"Europe in Bulgarian" is a poster exhibition that visually tells different stories related to Bulgarian culture. Each of the posters contains a word written in the Bulgarian Cyrillic alphabet.

"Europe in Bulgarian" is the latest project of PlakatKombinat, the contemporary Bulgarian poster art platform - plakatkombinat.com.

Some of the words you will find in "Europe of Bulgarian" come from the project "Grafonetika" that represents the similarity between the wording and the spelling of certain cultural concepts in European languages, for example: Opera, duet, idea, utopia, technology, aesthetics, Europe, atmosphere, melody, archeology. The concepts related to the qualities and the character of the Bulgarian culture - are communicated through European cultural codes highlighting the similarity of the words.

More about the Cyrillic:

The Cyrillic, used today by Bulgarians and more than 300 million people in the world - was created in the 9th century. The two brothers Cyril and Methodius of Thessaloniki created the first Slavic alphabet - the Glagolitic (presumably in 862). Through their work they affirmed the right of every people to express freely in their own language, as well as the right of every human being to touch the spiritual achievements of mankind through the word and the book. In 1981 Pope John Paul II declared them co-patrons saints of Europe for their important cultural contribution to the history of Europe.
The disciples of Cyril and Methodius established themselves in Bulgaria where they continued the work of the two brothers. It is supposed that the Cyrillic alphabet was created in Bulgaria by one of the disciples of the Thessalonian brothers and was called "Cyrillic" in honor of Teacher Cyril. From Bulgaria, the Slavic script was spread among other Slavic peoples - among Serbs, Russians, Ukrainians.
Cyrillic is today the third official alphabet of the European Union, after the Latin and Greek. It was created on the basis of the Greek alphabet, with several signs added to the existing Greek alphabet.

May 24 is an official holiday in Bulgaria - the Day of Slavic Literature, Bulgarian Culture and Education. This is a day when Bulgarians celebrate one of the symbols of the Bulgarian identity - the Cyrillic letters, the writing, the speech, the education, the culture and the work of the two brothers Cyril and Methodius and their disciples.

The accompanying poster texts from the project "Europe in Bulgarian" are written with Cyril Zlatkov's Bulgarian Cyrillic font "Kometa".

Напишете коментар

Напишете коментар като гост

0

Коментари (1)

  • читател

    Manol4ovci njama li da se vklu4at i manaol4ovicata si? ili sa zaeti с предизборна агитация, която е напълно излишна, защото нямат никакъв шанс в Пловдив...

Този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си. Научи повече

Съгласен съм