Пловдивските адвокати: Оставка на зам.-шеф на ВАС

Автор:
Четвъртък, 27 Февруари 2020 12:59
Пловдивските адвокати: Оставка на зам.-шеф на ВАС

Пловдивската адвокатска колегия иска оставкана на зам.-шефа на Висшия адвокатски съвет заради изказвания по бТВ тази сутрин.

Ето и пълният текст, изпратен до председателя на ВАС от местната колегия:

На сайта на Висшия адвокатски съвет е поместена следната информаця:
„С пълно единодушие Общото събрание на адвокатите от страната, което се провежда днес, прие декларация, в която се казва:
Ние, българските адвокати, чрез Общото събрание на адвокатите от страната, изразяваме голямата си тревога от случващото се в държавата през последните месеци в законодателната, изпълнителната и съдебната власт, което поставя в опасност законността и върховенството на правото.
Обръщаме се към представителите на трите власти с призив за отговорно и конститцуионосъобразно поведение при упражняване на правомощията им като:
Настояваме за ясен, прозрачен и предвидим законодателен процес, който да е плод на дългосрочна държавна политика, а не резултат на моментна необходимост, защото без предвидим законодателен процес правовата държава е невъзможна. Установената парламентарна практика законодателният процес да протича преимуществено без обществено обсъждане, да се променят множество закони чрез преходни и заключителни разпоредби на несвързан с тях друг закон, създава предпоставки за законодателен произвол и усещане за правна несигурност;
Призоваваме изпълнителната власт да бъде активна при упражняване на всички свои правомощия, но да зачита правата на гражданите и независимостта на съдебната власт, като упражнява правомощията си в условия на прозрачност, добросъвестност, своевременност и широк обществен дебат;
Вярваме, че магистратите ще имат силата и смелостта да не позволяват недопустимо вмешателство в своята работа и ще опазят независимостта на съдебната власт, включително от намесата чужди държави, и ще действат единствено съобразно закона и вътрешното си убеждение.
С притеснение следим засиленото медийно отразяване на безпрецедентната активност на прокуратурата, което създава обществени очаквания, несъвместими с фундаменталните принципи на правото и поставя с особена острота нуждата от спешен професионален дебат относно начина и средствата за контрол върху дейността на Прокуратурата и Главния прокурор.
Днес повече от всякога е нужно високо и ясно да заявим, че случващото се у нас поставя в опасност законността и върховенството на правото.
Като конституционен гарант за правата и законните интереси на всички граждани и юридически лица, Адвокатурата чрез своите органи ще се бори, за да се осигури правната сигурност в обществото и гарантираното на всеки български гражданин право на справедлив процес.
И ще напомняме при всеки повод, че там където свършва правото, започва произволът!
Общо събрание на адвокатите от страната
Декларацията е приета единодушно от Общото събрание на адвокатите от страната на 22.02.2020 г., в гр. София.“
При свое участие на 24.02.2020г. в предаването на БТВ „Тази сутрин“, на въпроси на водещия Антон Хекимян относно посочената декларация, Заместник-председателя на Висшия адвокатски съвет - адв. Людмил Николов Рангелов, изразява позиции, несъвместими с духа и текста на приетата единодушно от делегатите на Общото събрание на адвокатите от страната декларация.
Без да считаме за нужно да възпроизвеждаме казаното от адв. Людмил Рангелов вярваме, че подобни изказвания не подобават на Заместник-председател на Висшия адвокатски съвет.
Очевидно адв. Людмил Рангелов, изразявайки позицията си и ангажирайки с нея Висшия адвокатски съвет, е забравил, че както ни завещават нашите предшественици, спомогнали за изграждането на бългаската държава след освобождението, призванието адвокат изисква от носещите го умствено и нравствено да са в състояние да защитават с достойнство от всякакви посегателства живота, имота, честта, свободата и другите блага на гражаданите, на обществото, а много пъти и на самата държава.
Призванието на българския адвокат като общественик е залегнало в традициите на българската адвокатура. Очевидно е, че адв. Людмил Рангелов има собствени виждания по този въпрос, които се разминават, от ясно заявената единодушна позиция на висшия орган на българската адвокатура. В това по принцип няма нищо лошо, когато се отнася до личното му мнение, но според нас той няма правото да прокламира тези свои виждания, в качеството си на Заместник-председател на Висшия адвокатски съвет и да обвързва съвета със същите, създавайки силно напрежение между органите на адвокатурата, както и между Висшия адвокатски съвет и отделните български адвокати.
Уважаеми колеги от Висшия адвокатски съвет, вярваме че споделяте казаното от нашия съгражданин и колега – адв. Гаврил Начев по повод разискванията на беседата на адв. Никола Балтов, дадена на 04.01.1928г. пред адвокати и съдии в град Пловдив: „ Българският адвокат е, който като законодател създаде законите на страната, той е, който като правник създаде българската правна литература, която по обем и съдържание съперничи с тази на съседите ни. Той е най-после, който установи и създаде адвокатската етика, която вече не е праздна дума, и изразител на която е последният закон за адвокатите, който предвиди самоуправлението на колегията, което самоуправление адвокатите доказаха, че заслужават, защото в съгласие с г. Балтова всички констатирахме, че в последните години в съсловието има един подем, който ще продължава и аз съм уверен, че не е далеч денят, когато между нас няма вече да има такива, които петнят съсловието, и този ден ще е денят, в който ние заслужено ще можем да претендираме да сме носители на правда и борци за нейното проявление в всички области на живота.“
Споделяйки напълно вижданията на нашите предшественици и бидейки последователи на завещаните ни от тях ценности ние, членовете на АС-Пловдив считаме, че адв. Людмил Рангелов няма необходимите комплексни качества, за да продължи да заема поста на Заместник-председател на Висшия адвокатски съвет, а напротив, заемането на този пост от колеги като него, които с лекота изпращат в публичното пространство послания, в разрез с излъчените такива от Общото събрание на адвокатите от страната и създават ненужно и силно напрежение в средите на българските адвокати, е вредно за Висшия адвокатски съвет и българската адвокатура като цяло.
Ето защо приканваме адв. Людмил Рангелов да подаде незабавно оставка като Заместник-председател на Висшия адвокатски съвет, а в случай, че не стори това – вие да го освободите като такъв и в съответствие с правомощията си по чл. 119 от ЗАдв., да изберете на негово място за Заместник-председател на Висшия адвокатски съвет друг колега, притежаващ необходимите нравствени и професионални качества, които да спомогнат за това Висшия адвокатски съвет да провежда политика в съответствие с решенията на Общото събрание на адвокатите от страната и призванието на адвоката като общественик, а не в явно противоречие със същите.
Вярваме, че това ще позволи българската адвокатура да се обедини и да постигне целите, зададени с единодушно приетата от Общото събрание на адвокатите от страната на 22.02.2020 г., в гр. София декларация като конституционен гарант за правата и законните интереси на всички граждани и юридически лица, а и на гражданското общество в Република България.
Настоящата позиция е приета с Решение № 100, взето на заседание на АС-Пловдив, проведено на 26.02.2020г.

 

26.02.2020г.
гр. Пловдив ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС ПЛОВДИВ: ………………
/ адв. Иван Демерджиев /

Напишете коментар

Напишете коментар като гост

0

Коментари (1)

  • читател

    https://i.ibb.co/Dgzx3q9/image.jpgАдв. Славчо Атанасов - :D:D:D:D:D и адвокатка Здравка-Дани :):):):):) Каназиреваhttps://i.ibb.co/9wRYcHH/22.jpg поддържат ли искането на истинските адвокати.

Този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си. Научи повече

Съгласен съм