Започва плащането на данък сгради, МПС и такса смет

Автор:
Вторник, 12 Февруари 2019 15:51
Започва плащането на данък сгради, МПС и такса смет

От общинската дирекция „Местни данъци и такси“ в Пловдив уведомяват гражданите, че считано от утре - 13.02.2019 г., могат да заплащат задълженията си за данък върху недвижимите имоти, такса за битовите отпадъци, данък върху превозните средства, патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници и туристически данък за 2019 г.

Съгласно ЗМДТ и НОАМТЦУТОП сроковете за плащане на задълженията Ви за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2019 г. са както следва:

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2019 Г.

Срок за плащане – на две равни вноски, както следва:

Първа вноска     -     до 01.07.2019 г.

Втора вноска     -      до 31.10.2019 г.

На предплатилите за цялата година до 30.04.2019 г. се прави отстъпка 5 на сто.

ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2019 Г.

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

За първото тримесечие        -       до 31.01.2019 г.

За второто тримесечие       -       до 30.04.2019 г.

За третото тримесечие         -       до 31.07.2019 г.

За четвъртото тримесечие   -        до 31.10.2019 г.

 

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

Срок за внасяне - Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Срок за внасяне – До 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Задълженията си може да платите по един от следните начини:

  • В брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на дирекция „Местни данъци и такси” в гр.Пловдив:

РАЙОН                                                        АДРЕС                                                            РАБОТНО ВРЕМЕ

„ЦЕНТРАЛЕН”                           ул. „Радецки” №18А                                                  08.00 ч. – 17.30 ч.

„ЮЖЕН”                                       бул.”Македония” №73А                                            08.30 ч. – 16.30 ч.

„СЕВЕРЕН”                                  бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” № 22А                 08.30 ч. – 16.30 ч.

„ЗАПАДЕН”                                 ул.”Вечерница”№ 1А                                                 08.30 ч. – 16.30 ч.

„ИЗТОЧЕН”                                 бул.”Шести септември” № 274                                08.30 ч. – 16.30 ч.

„ТРАКИЯ”                                    бул.”Освобождение” № 63                                       08.30 ч. – 17.00 ч.

  • Безкасово по банковата сметка на Община Пловдив в ТБ „ИНВЕСТБАНК”АД - КЛОН ПЛОВДИВ: IBAN: BG53 IORT 737584020 20000, BIC: IORTBGSF, по съответния код за вид плащане:

Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници и лихви    441400

Данък върху недвижимите имоти и лихви                                                                                                    442100

Такса за битови отпадъци и лихви                                                                                                                 442400

Данък върху превозните средства и лихви                                                                                                    442300

Туристически данък и лихви                                                                                                                           442800

  • По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от Дирекция „Местни данъци и такси”, на страницата на Община Пловдив plovdiv.bg;
  • На касите на Изипей /Easypay/ и по интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница epay.bg;
  • На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД и чрез нашите посредници ОББ АД, Инвестбанк АД, Банка ДСК ЕАД и Банка Пиреос България АД;
  • По интернет, чрез портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите, достъпни с ПИК код, издаден от НАП, на интернет страница nap.bg;

Информация за размера на задълженията Ви може да получите в Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес гр.Пловдив, ул.”Радецки” №18А, на посочените телефони:

Отдел „Обслужване”: 032/276917; 032/276922; 032/276928; Отдел „Приходи”:032/276940; 032/276947; Отдел „Събиране и контрол”: 032/276935; 032/276936; 032/276966, както и на следните интернет страници - www.plovdiv.bg, www.epay.bg, www.nap.bg

Напишете коментар

Напишете коментар като гост

0

Коментари

  • Няма коментари

Този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си. Научи повече

Съгласен съм