Конституционен съдия води Публична администрация в ПУ

Автор:
Вторник, 11 Октомври 2016 08:42
Конституционен съдия води Публична администрация в ПУ

Бившият конституционен съдия проф. д-р Емилия Друмева е ръководител на магистърската програма „Публична администрация” в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. От учебната 2007/2008 до сега са се дипломирали успешно 7 випуска.

Сега върви кандидатстването и записването за новата учебна година в магистърската програма.

Затова наш репортер разговаря с проф. Друмева за предизвикателствата пред бъдещите магистри и предимството да станат отлични експерти за държавната или общинската служба, където гражданите имат все по-големи очаквания отсреща да видят максимално подготвени кадри, които да ги обслужат както подобава правото и поведението им да бъде на ниво. 

-Проф. Друмева, Вие сте ръководител на магистърската програма „Публична администрация” в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. Кога се роди идеята за тази специалност  и на какви очаквания сред учащите отговаря тя?


-Магистърската програма стартира в учебната 2007/2008 г. под ръководството на незабравимата проф. Ем.Къндева – именит български юрист и новатор в публичното право и администрация. Идеята за този профил на програмата се роди в динамиката на обществените процеси и разбирания, че в началото на 21 век заслужаваме не само признати права, но и реализирани такива в общата рамка на компетентно държавно управление, включително добра администрация, изпълняваща функциите си pro bonum communae, за общото благо. Програмата е адресирана към дипломирани бакалаври и магистри във всички специалности. Тя дава следдипломна квалификация; захранва със знания от управленските и правните науки, както и от икономиката. Подготвя за работа и кариера в публичната служба. Формира пространство на осведоменост и умения в широк обхват за това как се взимат управленските решения в съответствие със закона и как се участва в тяхната реализация, с други думи – пътека за професионално и кариерно развитие в служби и агенции на всички нива, включително специализираните администрации – полицейска, военна, данъчна, митническа, здравеопазване и др., в международни организации и институции на ЕС, ръководни и експертни длъжности в икономиката, мениджъри и консултанти по проекти и др.

- Какви дисциплини се изучават в нея, до колко са полезни те на студентите? Кои са имената, които ги преподават?

-Основните академични курсове са:
Въведение в публичнато право; Конституционни основи на публичната администрация; Право на собственост; Гражданскоправни основи на публичната администрация; Електронно управление в публичната администрация; Административно право и процес – избрани теми; Гражданско състояние; Основни права и свободи; Държавна служба;  Българско гражданство и гражданство на ЕС; Правен режим на обществените поръчки; Данъци и данъчна администрация; Криминология (противодействие на корупционни практики) ; Прилагане правото на ЕС от българската администрация и др.Предлагат се и избираеми курсове. Изучава се и чужд език.Преподаватели са: проф. Венцеслав Стоянов, проф. Емилия Друмева, проф. Иван Стоянов, проф. Георги Димитров, проф. Жасмин Попова, доц. Илонка Горанова, доц. Велина Тодорова, доц. Константин Пехливанов, доц. Христо Паунов, доц. Богдан Йорданов, д-р Радослава Янкулова и др.


- Колко випуска до сега сте дипломирали? Кои личности са завършили тази специалност и как се развиват след дипломата си по „Публична администрация”?

-Досега са се дипломирали седем випуска, на осмия предстои връчването на дипломите. Сред тях : Здравко Димитров-облатсен управител на Пловдивска обаст, Иван Тотев-кмет на Пловдив, управители на редица болници и медицински заведения, служители в общински администрации, банкови институции и други.


-Има ли практика в тази магистърска програма. Ако да, къде е тя?

-Програмата е от три семестъра.Занятията се провеждат събота и неделя предвид това, че повечето студенти през седмицата са служебно заети. Практиката е в общуването, дискусиите, практически задания, решаването на казуси.

-Какви са предимствата на „Публична админстрация” пред тези други ВУЗ-ове, в които се преподава, макар и като разновидност или хибридност с друга специалност?

-Програмата плътно се придържа към правните науки и практики, в съчетание с взимане и изпълнение на управленските решения. При определянето на целите и съдържанието на програмата са отчетени главните линии в развитието на публичната администрация у нас, в Европа и по света, все по-нарастващо законодателство, свързано с администрация, международното сътрудничество и присъствието на България в европейските структури, актуалното българско законодателство и приложимите актове на европейското право.

-През последните години все повече хора остават недоволни от обслужаването си в държавната или общинската администрация. На какво се дължи според вас това, проф. Друмева? Какво е „лекарството” служителите в държавната или общинската администрация  да са още по-подготвени, за да отговорят на очакванията на гражданите?


-Администрациите „са засипани” с много и постоянно изменящо се законодателство, с наредби и инструкции, което поставя пред служителите високи изисквания, причинява стрес. От друга страна, ние гражданите, също поставяме изисквания, защото имаме право на добра администрация и зачитане на правата ни. Програма като „Публичната администрация” е предназначена да направи възможно и постижимо  решането  на тези изисквания – „публичните администратори”  да бъдат с професионална подготовка, за да има достойно и осмислено изпълнение на служебните задачи, а ние гражданите да разчитаме на компетентна администрация с приветливо лице, извършваща полезни и необходими функции с натрупани знания и умения.

При интерес към специалността заявления за кандидатстване по програмата се приемат в кабинет 202 в Ректората на ПУ, както и допълнителна информация на телефон 032/261-284

Напишете коментар

Напишете коментар като гост

0

Коментари

  • Няма коментари

Този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си. Научи повече

Съгласен съм