Еврофондовете са приоритет на Синя коалиция - Пловдив

Автор:
Вторник, 23 Август 2011 16:35

Усвояването им е оценка за управлението на кмета, казва арх. Илко Николов, кандидат за кмет на Пловдив от Синята коалиция

plovdiv-online

Image- Г-н Николов, като кандидат- кмет на Пловдив, издигнат от Синята коалиция как смятате да осъществите идеите си за развитието на града? Всички идеи, които чуват пловдивчани по време на избори след време не се осъществяват, защото няма пари...

- Обаче пари има – въпросът е кой и как ги търси!

Да, наистина по време на избори е нормално всеки кандидат за кмет да развие в предизборната  програма идеите си за развитието на града.

Така пловдивчани могат да разберат дали тази програма е близка до техните виждания.

Необходимо е обаче  всеки кандидат за кмет ясно да посочи източниците за финансиране на тези идеи.

Затова и повечето програми си остават само предизборни обещания.

Като представител на дясното пространство и убеден демократ, считам че  всяка идея, трябва да бъде обвързана с приоритетите за развитие, необходима в цялостния план и с ясно обозначени източници за финансиране.

В този контекст, искам да подчертая, че усвояването на еврофондове е изключителен приоритет в  програмата на Синята коалиция за развитието на града, което от своя страна я прави реалистична и изпълнима.

Постъпленията в общината  само от местни данъци и такси са необходимия минимум за поддържане на жизнените функции на града.  

Финансирането на големите за града проекти - инфраструктурни, културни, образователни и социални занапред ще се осъществява чрез усвояване на европарите.

И пак повтарям – пари има и тяхното осигуряване е въпрос на начин на управление, екип и естествено желание за прозрачното им използване.

- Във всичките си изказвания Вие остро критикувате  усвояването на евросредствата от община Пловдив досега...

- Община Пловдив не умее да усвоява средства от европейските фондове!

Темата за участието и финансирането на общините от Оперативните програми винаги се дискутира и критикува по време на  местни избори.

Някои общини могат да се похвалят с успехи  в усвояването на европарите и  да чертаят перспективи за следващи проекти.

В Пловдив ние на практика нямаме успехи и неуспехи.

Община Пловдив просто не участва.

Не подава проекти, не иска пари от европрограмите, като че  няма нужда от тях!

В обществото се насажда мнението, че финасирането на общината чрез Оперативните програми е  много сложно и зависи от различни политически и лобиски фактори.

Пловдивчани  мислят, че политическите партии определят усвояването на еврофондовете, че има централизация при разпределяне на финансовите средства и от общината нищо не зависи..

Тези внушения през годините са постигнали и своя ефект - трагично малко подадени проекти за финансиране от Община Пловдив и незаинтересованост по отношение на намеренията на различните обществени групи – бизнес, неправителствени организации, браншови организации и др. 

Усвояването на европарите и постъпленията от местните данъци и такси формират бюджета на общината.

Като не участва в европрограмите с кредити ли ще плащаме за всичко друго?

В един момент може да се окаже, че общинския бюджет ще ни стигне само да разплащаме сметосъбирането и сметоизвозването на града, /което както разбираме е стигнало безумните 31 млн. лв.!/ или  да си покриваме лихвите и вноските по кредита, който общината изтегли.

Нали този кредит трябва да се връща с нашите пари!

Общият бюджет на всичките седем оперативни програми за България /Околна среда, Регионално развитие, Развитие на човешките ресурси, Конкурентноспособност,Административен капацитет,Програма за развитие на селските райони/ - е 8 019 197 650 лв

От тях договорирани към 31.05.2011 година - 3 678 200 030 лв.

Реално изплатени -   998 263 194 лв.

Къде сме ние?

Община Пловдив е подала общо 8 проекта за четири години на стойност  - 13 220 893лв. и е усвоила до настоящия момент  3 055 911 лв.

Тук няма да се спирам нито на подадените проекти, нито дали са приоритетни за развитието на града.

По време на  цялата кампания ще има време да ги разгледаме и да ги  представим на пловдивчани за оценка.

Тези цифри са достатъчни, всеки от нас да си направи изводите. 

За сравнение – Община Пазарджик – 16 проекта за 23 374 834 лв. , Община Тунджа – 6 проекта за 34 298 853 лв, Община Благоевград – 14 проекта за 41 838 088 лв., Община Враца – 8 проекта за 144 552 479 лв. , Община Бургас – 15 проекта за 184 509 418 лв. Пред нас са още общините Сливен, Хасково, Стара Загора, Сопот, Хисаря, Търговище,Смолян, Ямбол, Русе, Разград, Радомир, Попово, Пещера, Монтана, Лозница?, Ловеч, Кърджали, Елин Пелин, Дупница и т.н.

Трагично е  и хората трябва да го осъзнаят – сегашната администрация на Община Пловдив на умее или не желае да работи по европроекти!

- Откъде имате тези данни и сте толкова сигурен в цифрите, които обявявате?

- Сигурен съм,  защото   данните са публични -  от информационната система  ИСУН , която е публична и всеки гражданин може да използва.

Няма пароли и кодове нито ограничен достъп.

Там са обявени всички подадени проекти, проектите в процес на изпълнение, приключените и отчетени проекти не само на общините, но и на всички бенефициенти - бизнес, неправителствени организации.

Като пловдивчанин и аз се стреснах от цифрите, които са усвоили други общини, по- малки и със сигурност с много по-малък административен и технически потенциал от Пловдив.

Една община, в която живее около 5% от населението на страната, един мултикултурен и образователен  център, един град, който се присъедини към Европа преди България да стане равноправен член на Съюза, да усвои едва около 3 милиона лв!

Това е абсурдно и срамно за тази общинска администрация.

Незадоволителни  са и закъснелите оправдания, че държавата ни пречи.

Веднъж в отчета на кмета, който е публикуван на официалния сайт на общината се разбираме с правителството,  друг път, когато трябва да се оправдаем  за провала на поредния „мегапроект”, държавата ни пречи! 

Това са смешни и жалки оправдания.

Общината е орган на местната власт и разбирането или неразбирането с правителството, не е гаранция или извинителна бележка, че не си усвоил пари, които са на пловдивчани.

Да не би само общини с кметове от ГЕРБ да усвояват пари?

По-скоро ме тревожи друго - неразбирането, че тези пари не са на общинската администрация или на кмета, те са на пловдивчани, за развитието на нашия град и неглижирането на такъв сериозен проблем като липсата на усвояване по оперативните програми е икономическо безхаберие.

- Кои са  според Вас причините за това състояние и как могат да бъдът преодолени проблемите с неусвоените пари?

- Видно от посочените сравнителни данни администрацията на Община Пловдив няма управленчески и админтистративен капацитет да усвоява европейски пари.

Демократичните принципи изискват равнопоставеност на мненията и  оценка на приоритетите.

Пловдив е на пловдивчани, това е нашата община и за да живеем по-добре и в съответствие с европейските ценности, трябва истински диалог с различните обществени и социални групи.

Като кандидат-кмет на Синята коалиция съм убеден демократ и знам, че ако не се изяснят причините за даден проблем и не се обсъди открито със всички обществено представени заинтересовани страни, проблема се задълбочава.

А това води в случая до едно - неусвояване на финансови средства за общината и продължаващ социален и икономически упадък.

Затова и предлагания от Синята коалиция нов обществено политически модел за управлението на Пловдив, акцентира върху засилен контрол и широко участие на всички нива на неправителствения сектор, на гражданите, в усвояването на средствата за Пловдив.

Без ясна представа за нуждите, без приоритети, не може да се осъществи какъвто и да е проект.

Тези пари от Европа са за хората и общината трябва да гарантира, че ще стигнат до тях.

Част от мерките, които предвиждаме в нашата програма за управлението на Пловдив, по отношение на еврофондовете са привличане на повече експерти в общинската администрация, изграждане на обществени съвети, които да регистрират и конкретизират нуждите и ограниченията в различните обществени групи, изграждане  на информационни центрове към общината, където да се предлага конкретна техническа и методическа  помощ на бизнеса за участието му в програми за повишаване на конкурентноспособността и икономически растеж, подкрепа на общината като партньор в проекти на неправителствения сектор.

Всички мерки целят едно- засилено участие на общината в усвояването на финансови средства по Оперативните програми и публичност на изразходваните средства.

Пловдив е мощен културен и образователен център, той е древен и вечен и единственото обяснение  за сегашното му плачевно  състояние  е внушеното  на пловдивчани, че от нас нищо не зависи!

Това искам да променя.

Трябва воля за промяна и воля за избор!

Това са нашите пари и ние си ги искаме!

 

Напишете коментар

Напишете коментар като гост

0

Коментари

  • Няма коментари

Този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си. Научи повече

Съгласен съм