Уволнен учител дава директор на прокурор

Автор:
Сряда, 10 Октомври 2018 09:46
Уволнен учител дава директор на прокурор

Уволняваният на два пъти и на два пъти печелил дела в съда учител Пенчо Стоянов е подал сигнал в Районна прокуратура за безстопанственост на директора на СОУ Пенчо Славейков в Изгрев Екатерина Делинова. Образувано е досъдебно производство.

Според Стоянов, директорката е извършила множество нарушения и губи дела за неправомерно уволнени учители, възстановени на работа от съда.

Ето какво пише Пенчо Стоянов:

Уважаеми журналисти,

Обръщам се към всички с надеждата, че най-накрая ще спрете да се самоцензурирате и ще осветлите пред обществото един казус, чието прикриване всъщност води и до злоупотребите при ремонти и строителство на пътища (заради което умират хора), и пилеенето на обществени средства от различни "калинки", и не на последно място до недоверието във Вас, изразено от хората на 16.09.

Та ето Ви схемата в най-голямото пловдивско училище "Пенчо Славейков": в началото на 2014 г., след конкурс, за директор на ОУ "Пенчо Славейков"- Пловдив е назначена Екатерина Димитрова Делинова. Делинова е председателка на жените-социалистки в район "Южен" на град Пловдив, "човек" на Георги Гергов, дъщеря на дългогодишен член на БКП, а на последните избори е под №20 в листата на БСП в Пловдив. Т.е. "наше момиче" отвсякъде!

Конкурсът е проведен по времето на Орешарски, а резултатът от него води до брожения и недоволство сред колектива на училището! Но след проведените "мероприятия", предатели са намерени, колективът е манипулиран и разделен, готвеният протест е отменен и другарката Делинова е назначена за директор на училището с един от най-големите бюджети в Пловдив - над 2 000 000 лева. Надеждите, че след падането на Орешарски, нещо ще се промени, бързо угаснаха - дори разбрахме, че още преди Орешарски да подаде оставка е имало договорка между ГЕРБ и БСП да не се пипат "нашите хора" по места след смяната на властта и затова Делинова остава.

И така, ето всички факти:

1. През 2014 г. със спогодба Делинова дава 5 800 лева на Недко Иванов (учител, спечелил дело срещу училището), за да не се връща на работа.

2. През юни 2015 г., без да спазва предвидените от закона норми, налага наказание "Предупреждение за уволнение" на учителката Теодора Иванова. Случаят е прецедент в историята на българското образование - колежката е наказана за това, че е бита от бабата на ученичка! След инцидента Делинова оказва натиск срещу Теодора Иванова да оттегли жалбата си от полицията, притискат се учители и чистачките да дават лъжливи показания и само адекватните действия на полицаите от 6-то РПУ довеждат до осъдителна присъда за бабата-побойник. Въпреки установените закононарушения и некомпетентност на Делинова от проверките на РУО след инцидента, на директорката са издадени само предписания (вярно - цяла страница!). И Делинова започна тотална разправа с всички от колектива, които не се страхуваха да ѝ опонират. Много способни учители (някои с над 10-15 години стаж в това трудно училище ) напуснаха, други биваха уволнявани с измислени причини, над чистачките, останали в "Подкрепа", беше осъществен тормоз - и за всичко има сигнал до МОН, но... През цялото време, до налагането на наказанието на колежката, аз, в качеството си на председател на синдикална секция към КТ "Подкрепа", казвах на Делинова, че НАРУШАВА ЗАКОНА, че НАКАЗАНИЕТО ЩЕ ПАДНЕ В СЪДА и това ЩЕ ОЩЕТИ БЮДЖЕТА НА УЧИЛИЩЕТО. Това, което предвиждах, стана и с Решение № 851 от 10.06.2016 г. на Пловдивски окръжен съд по дело № 916/2016 действията на Делинова бяха определени като НЕЗАКОННИ и наказанието на колежката Теодора Иванова отменено. Разходите по това дело възлизат на 1125 лева.
Заради твърдата ми позиция по казуса с Теодора Иванова, започна и разправата с мен - Пенчо Стоянов.

3. На 16.02.2016 г. съм наказан от Делинова със "Забележка" - отново НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА - Решение № 2963 от 07.10.2016 г. на Районен съд - Пловдив по дело № 3011/2016 г. - разходи за бюджета - 680 лева.

4. На 25.03.2016 г. пак съм наказан с друга "Забележка" (заради твърденията ми, че Делинова лъже и от морална гледна точка - краде. Въпреки съвета на етичната комисия в училището - да се обърне към съда, Делинова не посмя да го направи, тъй като знае, че съм прав и говоря истината. Но възползвайки се от служебното си положение, ми наложи ново наказание с цел тормоз над мен и сплашване на колектива) - отново НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО - Решение № 2960 от 07.10.2016 г. на Районен съд - Пловдив по дело № 5134/2016г. - отново българският данъкоплатец плати 680 лева.

На 08.07.2016 г. (петък) в училището се проведе Педагогически съвет за обобщаване на резултатите от изминалата учебна година. Взех думата и официално ПОИСКАХ ОСТАВКАТА НА ДЕЛИНОВА заради НЕЗАКОННИТЕ действия спрямо Теодора Иванова и последвалата щета за българския данъкоплатец. След което последва :

5. Още на следващия работен ден - 11.07.2016 г. (понеделник) бях НЕЗАКОННО уволнен с измислена причина, но просто трябваше да бъда изгонен от училище. Последва сага в Районен и Окръжен съд - Пловдив . С Решение № 909 от 06.07.2017 г. на Окръжен съд - Пловдив по дело № 1325/2017 г. бях възстановен на работа. Но Делинова реши да печели още време и обжалва решението на ПОС пред ВКС. С Определение № 404 от 30.05.2018 г. ВКС на Република България по дело 4056/2017 НЕ ДОПУСКА обжалването на Делинова.

Разходите за данъкоплатците са както следва: 2 892,32 лева обезщетение по член 225 от КТ, общо 2 250 лева разноски за мои адвокати за трите съдебни инстанции, 405,70 лева за държавни такси и поне 1000 лева за нейните адвокати. Трябва да се прибавят и платените от училището осигуровки за времето от 11.07. 2016 г. до 20.06.2018 в размер на 3 000 лева. Тук ще има и едни 800 лева по дело за законно дължими лихви - или всичко възлиза на 10 400 лева.
Накрая - като съберем сумите от 1 до 5 сметката става 18 700 пари на данъкоплатеца.

Искам да отбележа, че към момента срещу Делинова има образувано досъдебно производство от Районна прокуратура - Пловдив, по член 296 от НК, за отказа да изпълни съдебно решение и да ми изплати 2892,39 лева още миналото лято, дължими от нея по изпълнителен лист на Окръжен съд - Пловдив.

6. На 22.08.2018 г. след само 2 месеца на работа, ОТНОВО БЯХ НЕЗАКОННО УВОЛНЕН. Мотивите на Делинова са същите, както и в отменената от ПОС и ВКС нейна заповед от 11.07.2016 г., за която българският данъкоплатец вече плати над 10 000 лева. Знам, че тя ще се оправдае с влезлия през 2016 г. нов Закон за образованието. Но в частта си за изискване за длъжността "учител" текстовете в стария и новия закон са идентични. В посочената от Делинова наредба №12 от 01.09.2016 г. никъде няма изискване за магистър.

След 22.08. съм написал два сигнала до МОН във връзка с нарушаването именно на законите, които от МОН и Делинова са длъжни да знаят и изпълняват, но получих само един отговор, в който директно се прикриват действията на Делинова, а на възражението ми от 11.09.2018 г. на този отговор, все още нямам становище.

Тук ще цитирам решението на ПОС, което Делинова или не е прочела, или отказва да му се подчини :

" ПОС, в настоящия съдебен състав, намира, че жалбата е основателна. Съгл. чл.328 ал.1 от КТ – Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл.326, ал.2, в следните случаи – т.6- Когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация. Съобразно чл.124 ал.1 от ППЗНП – Учителските длъжности са: 1. „младши учител“, 2. „учител“, 3. „стърши учител“, 4. „главен учител“, 5. „учител-методик“. От нормата на чл.124a, al.1 се установява, че – За заемане на длъжностите по чл.124 ал.1 и ал.2 и необходимо завършено висше образование и придобита професионална квалификация „учител“, а за длъжностите „стърши учител“, „главен учител“ и „учител-методик“, съответно „стърши възпитател“, „главен възпитател“ и „възпитател –методик“ – и придобит професионален опит. На основание § 7 ал.1 от ПЗР на ППЗНП – До приемането на държавното образователно изискване за учителска правопоспобност и квалификация заемането на длъжностите по чл.124 ал.1 и 2 се извършва съгласно Инструкция №2/1994г. за изискванията за заемане на длъжността „учител“ или „възпитател“ съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност. Съгласно чл.3 ал.2 от Инструкция №2/29.07.1994г. – Длъжността „учител“ или „възпитател“ в начален етап на основното образование се заема от лица, които са придобили висше образование на ОКС „магистър“, „бакалавър“ или „специалист“ по…т.1, т.2, т.3. Съгласно Приложение към чл.2 от Инструкция № 2/29.07.1994г. /отм. от 27.09.2016г., но в сила за процесния период/ и по конкретно на т.4.4.1 – „****“, е записано за раздел - „****“ изискване за „всички специалности".

При така изложената нормативна регламентация се налага изводът, че за процесния период за заемане на длъжността „учител“ в начален етап на основно образование е необходима образователно –квалификационна степен „магистър“, „бакалавър“ или „специалист по…“. В конкретния случай, С. притежава ОКС „бакалавър“, която нормативно е напълно достатъчна за заемане на длъжността „учител“. По делото се изяснява, че на С. е била връчена нова длъжностна характеристика, в сила от 01.07.2016г., според която работодателят е въвел нови по-високи изисквания за заемане на длъжността, като е поставил условие - образователно –квалификационна степен „магистър“. Това въвеждане посредством длъжностната характеристика на различна предпоставка от нормативно определените условия за заемане на длъжност е недопустимо и не е въпрос на целесъобразност, както се поддържа, тъй като се дерогират императивни разпоредби, регулиращи държавните образователни изисквания за заемане на длъжност “учител“. В тази насока е задължителната съдебна практика по чл.290 от ГПК – Решение № 3/20.01.2011г. на ВКС – III г. о. по гр.д.№ 621/2010г. ......"

град Пловдив

09.10.2018 г.

С уважение : Пенчо Стоянов

Plovdiv-online ще публикува отговор по казуса от г-жа Екатерина Делинова, директор на ОУ "Пенчо Славейков", ако такъв ни бъде предоставен.

 

Напишете коментар

Напишете коментар като гост

0

Коментари (1)

  • ШУШИ

    Днес вече въпросната директорка Делинова се докара до там да се крие в неправомерни болнични в къщи, след като се доказата злоупотребите й. А от предходната седмица стана ясно, че и болничните й листове НОИ не ги признав, но въпреки всичко си седи в къщи не обезпокоявана от никого. Къде са РУО Пловдив да й попърсят сметка, след ката не и признават болничните листове, защо не й потърсят сметка защо си седи в къщи или самоотлъчката й е защитена от тях. Съсипа толкоз съдби и едно училище с традиции.

Този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си. Научи повече

Съгласен съм