Дружество на писателите - Пловдив с Общо събрание

Автор:
Четвъртък, 25 Октомври 2018 09:51
Дружество на писателите - Пловдив с Общо събрание

Покана за свикване на Общо събрание на
"ДРУЖЕСТВО НА ПИСАТЕЛИТЕ - ПЛОВДИВ"

Управителният съвет на "ДРУЖЕСТВО НА ПИСАТЕЛИТЕ - ПЛОВДИВ", ЕИК: 115020757, по своя инициатива свиква Общо събрание (ОС) съгл. чл. 20, ал. 2 от Устава на сдружението, което ще се проведе на 29. 11. 2018 г. от 17:00 ч., в гр. Пловдив, офис на „Дружество на писателите – Пловдив”, ул. „Княз Александър I Батенберг” 27, ет. 2, при дневен ред:
1. Отчет на реалните членове на Дружеството към 31.03.2018 г.
2. Финансов отчет на Дружеството.
3. Отчет на Контролно-ревизионната комисия на Дружеството.
4. Отчет на творческата и организационната дейност.
5. Предложение за промяна на Устава на Дружеството:
- Промяна на адреса на Дружеството
- Промяна в текста на чл. 11, на чл. 20, ал. 4, на чл. 24, т.10, на чл. 39, ал. 1, т. 3 и на чл. 27, ал. 2 от Устава.
- Отмяна на чл. 15
7. Освобождаване на председателя на Дружеството, на членовете на Управителния съвет и на членовете на Контролно-ревизионната комисия и избор на нови.
Поканата се обнародва в пресата и поставя на мястото за обявления в сградата на управление на сдружението.
При липса на кворум събранието се отлага с един час и ще се проведе на същото място при същия дневен ред независимо от броя на явилите се.

Напишете коментар

Напишете коментар като гост

0

Коментари

  • Няма коментари

Този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си. Научи повече

Съгласен съм