BASF и Газпром си разменят активи

Автор:
Понеделник, 19 Ноември 2012 11:23
BASF и Газпром си разменят активи

Компанията Wintershall, част от BASF Group, ще придобие 25% плюс един дял от блокове IV и V в находището Ачимов в района на Уренгой, Западен Сибир, а Газпром ще поеме 100% от съвместната търговия и съхранение на природен газ, както и 50% от Wintershall Noordzee B.V.

На 14 ноември 2012 г., д-р Курт Бок, председател на Съвета на изпълнителните директори на BASF SE, и Алексей Милер, председател на Управителния съвет на „Газпром”, подписаха правно обвързващо споразумение за размяна на активи с еквивалентна стойност.

Чрез тази размяна, BASF цели да разшири добива на нефт и природен газ и да излезе от търговията и съхранението на газ.

Предмет на одобрение от страна на съответните органи, сделката се очаква да приключи до края на 2013 г. и финансово да се приложи с обратна сила, считано от 1 април 2013 г.

По силата на споразумението, ще бъдат съвместно разработени два допълнителни блока на находището на природен газ и кондензат Ачимов в района на Уренгой, Западен Сибир. Wintershall, изцяло притежавано от BASF дъщерно дружество, ще получи 25% плюс един дял от блокове IV и V на находището Ачимов с опция за увеличаване на 50%.

Съгласно плана за развитие, потвърден от Службата за минно дело на Русия, общите въглеводородни ресурси на блокове IV и V възлизат на 274 млрд. куб. м природен газ и 74 млн. метрични тона кондензат.

Става дума за общо 2.4 млрд. барела петролен еквивалент.

Очакванията от двата блока са за общ годишен добив на поне 8 млрд. куб. м природен газ.

Началото на добива е планирано за 2016 г. В замяна на това, Wintershall напълно ще прехвърли съвместната си дейност по търговия и съхранение на природен газ на дългогодишния си партньор „Газпром”.

Това включва 50-процентовите дялове в компаниите WINGAS, WIEH (Wintershall Erdgashandelshaus Berlin) и WIEE (Wintershall Erdgashandelshaus Zug), в това число дялове в хранилищата на природен газ в Реден и Йемгум (Германия), както и в Хайдах (Австрия) и оператора astora. „Газпром” също така ще придобие 50% от активите на Wintershall Noordzee B.V., която участва с проучване и добив на нефт и газ в южната част на Северно море (в холандски, британски и датски води).

За 2011 г., активите за продан носят на BASF Group общо 8.6 млрд. евро от продажби и 350 млн. евро от приходи преди такси и данъци (EBIT).

Партньорството в областта на строителството, експлоатацията и маркетинга на газопроводи ще продължи както досега.

„Размяната на активи отговаря на нашата стратегия да разширим дейностите по проучване и добив на суров петрол и природен газ чрез органичен растеж и целенасочени придобивания – заяви д-р Курт Бок. – С тази стъпка продължаваме да развиваме нашето над 20-годишно сътрудничество: „Газпром” ще бъде по-активна в търговията и съхранението на природен газ, а ние съвместно ще увеличим добива на находището.”

„Чрез това споразумение, „Газпром” и BASF потвърждават своето стратегическо партньорство на международния енергиен пазар.

Увеличавайки нашия дял в търговията и съхранението на природен газ, продължаваме нашата успешна дейност по обезпечаване на доставките на природен газ за Европа.

Споразумението за проучване и добив разширява в географски аспект нашето сътрудничество, което вече успешно реализира няколко производствени проекта в Русия,” каза Алексей Милер.

От много години насам „Газпром” вижда в Wintershall предпочитан партньор в добива на природен газ в Русия.

С проектите „Южно Русское” и „Aчимгаз”, Wintershall – най-големият производител в Германия на суров петрол и природен газ, с активно участие на международния пазар - и „Газпром” съвместно участват в производството на газ.

Конкурентните предимства, които притежава Wintershall, като технологичен опит, оперативна компетентност и дългосрочни сътрудничества с национални петролни компании, са още по-важни в областта на проучването и добива на нефт и газ.

Традиционната търговия с природен газ обаче предлага на Wintershall малка възможност за диференциация.

Днес, разширяването на добива на находището вече носи успех.

От 2000 г. до сега, Wintershall е увеличила производството на суров нефт и природен газ от 80 млн. барела петролен еквивалент на около 140 млн. барела за 2012 г.

Средното увеличение на година е 5%. До 2015 г., компанията планира да разшири производството до поне 160 млн. барела.

Особено се акцентира върху разширяването на добива на суров петрол и природен газ в Русия и на шелфа в северната част на Северно море.

Wintershall Holding GmbH е изцяло притежавано от BASF дъщерно дружество, базирано в Касел (Германия), с предмет на дейност проучване и добив на суров петрол и природен газ вече над 80 години.

Wintershall се фокусира върху избрани ключови региони, където компанията притежава значителен местен и технологичен опит.

Те включват Европа, Северна Африка, Южна Америка, както и Русия и района на Каспийско море. Освен това, компанията разширява дейностите си по проучване в Средния изток.

Днес, тя има над 2000 души персонал от 40 държави и е най-големият производител в Германия на суров петрол и природен газ, с активно участие на международния пазар.

Напишете коментар

Напишете коментар като гост

0

Коментари

  • Няма коментари

Този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си. Научи повече

Съгласен съм