Болна от рак пловдивчанка съди застраховател

Автор:
Вторник, 23 Юни 2020 08:54
Болна от рак пловдивчанка съди застраховател

Застрахователна компания Фи Хелт Застраховане Ад влиза в съда заради отказ да поеме задълженията си по покрит здравен риск на свой клиент от Пловдив, който заболява от рак и е с констатирана от ТЕЛК 80% трайно намалена работоспособност за срок от две години.

Делото е насрочено за 29 юни в Окръжен съд Пловдив.

Потърпевшата пловдивчанка е принудена въпреки тежкото си физическо и психическо състояние да търси правата си по съдебен ред след отказ от Фи Хелт АД да изпълни задълженията си по договора и обезщети кредита й към ПИБ за две календарни години на обща стойност 48 011,52 лв., представляващи 24 месечни вноски (всяка в размер на 2.000,48 лв.).

Вместо да изпълни задължението си като застраховател, Фи Хелт категорично отказва да покрие вноските, което е изискване, посочено в самата застрахователна полица.

Нещо повече, от ПИБ също не показват разбиране. Отгоре на това именно частната банка е принудила пловдивчанката да сключи задължителна здравна осигуровка преди да й отпусне кредита.

Ето и случаят с факти и дати:

На 02.04.2013 г. жената сключва с МКБ Юнионбанк АД (понастоящем прекратено юридическо лице с правоприемник Първа Инвестиционна Банка АД) договор за комбиниран ипотечен кредит за покупка на имот и за довършителни работи, ремонт и реконструкция, на стойност 250 000 лв.

Погасяването на главницата по кредита е уговорено да се извърши на 228 равни месечни вноски в размер на всяка от тях на 2 000,48 лв.

По настояване на кредитора, жената сключва застраховка с Фи Хелт Застраховане АД (Fi Bank и Fi Health Insurance са юридически лица под една и съща шапка), с покрит риск, свързан със здравето й, а именно трайна намалена работоспособност над 70% в резултат на злополука или заболяване.

Застрахователната сума при настъпване на застрахователен риск „трайна намалена работоспособност“ е в размер на месечните задължения (главница и лихва) на кредитополучателя по договора за кредит, съгласно погасителния план, до края на срока, посочен в решението на ТЕЛК.

За дата на настъпване на трайна неработоспособност се счита датата на инвалидизиране съгласно първото по ред решение на ТЕЛК, удостоверяващо процент на загубена неработоспособност над 70% във връзка със същата злополука или заболяване.

В началото на 2018 г. пловдивчанката е диагностицирана с онкологично заболяване – карцином на млечната жлеза на лявата гърда.

На 30.04.2018 г. й е проведено оперативно лечение, последвано от 6 курса химиотерапия. Впоследствие, тя постъпва в Отделение по лъчелечение в МБАЛ Уни Хоспитал – Панагюрище с цел провеждане на следоперативна лъчетерапия.

След надлежно извършен преглед, със свое Експертно решение № 0795 от 028 от 08.02.2019 г. на пети състав на ТЕЛК към УМБАЛ Пловдив АД е направена оценка на работоспособността й – 80% трайно намалена работоспособност за период от 2 (две) години до 01.02.2021 г., в резултат на онкологичното заболяване.

Незабавно след изписването й от болницата жената информира банката-кредитор, като надлежно представя всички медицински документи (епикризи и болнични листове и ТЕЛК решение) заявява настъпилото застрахователно събитие – трайно намалена работоспособност 80% вследствие на общо заболяване.

Заедно с това тя уведомява и застрахователно дружество Фи Хелт Застраховане АД за настъпилото застрахователно събитие като отправя претенция за заплащане на застрахователно обезщетение в размер на 48 011,52 лв., представляващи 24 месечни вноски (всяка в размер на 2.000,48 лв.) по кредита за период от две години до крайната дата на инвалидизация, съгласно решението на ТЕЛК.

Въпреки това тя получава писмен отказ от страна на Фи Хелт Застраховане АД за изплащане на обезщетение по заявената застрахователна претенция.

На последвалите й възражения, съдържащи подробни мотиви за това, че е налице настъпване на застрахователното събитие, също получава категоричен отказ, като според становището на Елена Каймаканова (главен специалист банково застраховане) и Никола Бакалов (изпълнителен директор), въпреки безспорно установените 80% трайно намалена работоспособност, жената била способна да продължава да упражнява професията си, съответно да реализира доходи от нея.

Освен отказа на застрахователя (Фи Хелт Застраховане АД), пловдивчанката не среща разбиране и от кредитора си (Фи Банк АД), служителите на който настояват за ежемесечно погасяване на вноските по кредита.

Казусът е в явно противоречие с правилата, регламентирани в Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ), уреждаща принципите, критериите, редът и компетентните органи, които установяват трайно намалената работоспособност и нейната степен, в резултат на общо заболяване, професионално заболяване, трудова злополука и др.

Нещо повече – установените от компетентния орган факти на трайно намалена работоспособност, нейният процент, начален и краен момент на инвалидност с влязло в сила решение на ТЕЛК, са задължителни за всички органи и лица, пред които документът се предявява с цел удостоверяване на тези факти.

Ето защо, те не могат да бъдат оспорени или непризнати от Фи Хелт Застраховане АД на основание едностранно установени от него допълнителни условия за квалифициране на състоянието „трайно намалена работоспособност“, както застрахователят е направил в настоящия случай.

Напишете коментар

Напишете коментар като гост

0

Коментари

  • Няма коментари

Този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си. Научи повече

Съгласен съм