Безплатна смяна на печките с въглища с климатици

Автор:
Вторник, 07 Януари 2020 10:49
Безплатна смяна на печките с въглища с климатици

На 5 февруари в Община Пловдив на ще бъдат отворени офертите за проекта, който подменя безплатно печките с твърдо гориво с климатици, включване към ТЕЦ или газопреносната мрежа.
За проекта „Мерки за подобряване качеството на атмосферен въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление“ на Пловдив са отпуснати близо 14 млн. лв. от ОП „Околна среда“.
Настоящата оферта е разделена на две позиции. Първата е: Проучване нагласите и организиране и провеждане на разяснително-обучителна кампания сред населението, използващо дърва и въглища за отопление, а втората: Изготвяне на проучвания, анализи и механизми за подготовка на инвестиционни мерки.
Общият бюджет на двете конкретни дейности е 542 000 (без ДДС).
Прочуването на нагласите и разяснителната кампания струват 115 000 лева и трябва да се изпълнят за 90 дни.
Проучванията, анализите и механизмите за подготовка на инвестиционни мерки пък са оценени на 427 000 лева (без ДДС), изпълнението им е за 120 дни.
Изискванията спрямо тях са: Изработване на цялостна визия за подхода, по който ще бъдат подменяни отоплителните устройства на твърдо гориво; Изготвяне на механизъм, който да осигурява приоритет на инвестициите в санирани сгради; Изготвяне на механизъм, отчитащ приходи, генерирани от предаването на заменените отоплителни устройства от общината на специализирани структури, регистрирани за третиране на отпадъци от черни и цветни метали; Обследване на място, изготвяне на анализи, оценки, обосновки, изследвания за целите на подготовка на проектното предложение; разработване на средни/пределни цени за единица продукт; изготвяне на проектното предложение за втория етап на проекта.
Към момента се приемат документите на желаещите да участват в обществената поръчка, пусната в абсолютния край на 2019 година. Отварянето им е на 5 февруари 2020 година от 12 часа в сградата на площад „Стефан Стамболов“ №1.

Напишете коментар

Напишете коментар като гост

0

Коментари

  • Няма коментари

Този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си. Научи повече

Съгласен съм