Пореден успешно реализиран проект на "Туристстрой - Царацово" ЕООД

Автор:
Понеделник, 04 Ноември 2019 07:43
Пореден успешно реализиран проект на "Туристстрой - Царацово" ЕООД

"Туристстрой - Царацово" ЕООД успешно реализира договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) BG16RFOP002-3.004-0090-C01 „Повишаване на ресурсната ефективност на "Туристстрой - Царацово" ЕООД чрез внедряване на процесова иновация при производството на метални изделия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Постигната е общата цел на проекта за устойчиво повишаване на конкурентоспособността на "Туристстрой-Царацово" ЕООД. Като общ резултат от рерализацията на ДБФП е подобрена ресурсната ефективност и е повишен производствения капацитет на "Туристстрой - Царацово" ЕООД чрез внедрена Автоматична лазерна портална машина за 3D разкрояване на метални листа и тръби.

Автоматична лазерна портална машина за 3D разкрояване на метални листа и тръби, която „Туристстрой - Царацово“ ЕООД успешно внедри, представлява процесова иновация в производството на метални изделия и конструкции, изразяваща се във въвеждане на 3-координатно (3D) софтуерно-програмируемо разкрояване на метални листове, тръби и профили чрез автоматична лазерна портална машина.

Това иновативно технологично решение има синергичен ефект за подобряване на ресурсната ефективност на производството, като едновременно води до намаляване на разхода на суровините и материали, вкл. опасни химични вещества и на образуваните отпадъци при производството на единица продукция, както и на вредните емисии в производствените отпадни води.

Настоящият ДБФП е третият успешно реализиран проект на Турсистстрой – Царацово“ ЕООД, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) и e поредното доказателство за стремежа и резултатите на дружеството за устойчиво повишаване на конкурентоспособността и на производствения му капацитет.

Напишете коментар

Напишете коментар като гост

0

Коментари

  • Няма коментари

Този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си. Научи повече

Съгласен съм