Родопи първа в областта стартира проект за грижи за възрастни

Автор:
Петък, 09 Август 2019 15:22
Родопи първа в областта стартира проект за грижи за възрастни

На 07.08.2019г. в Заседателната зала на Общински съвет-Родопи се състоя информационно събитие по проект с рег. № BG05M9OP001-2.040-0082-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Родопи“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 

Със събитието се постави и началото на реалното предоставяне на здравно – социални услуги в домашна среда за 95 възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община „Родопи”. Дейностите стартират три месеца след като на 09.05.2019г. в Министерство на труда и социалната политика, кметът на Община „Родопи” инж. Пламен Спасов беше сред първите 15 ръководители на общини в страната, които подписаха договор за финансиране по проектната схема. Договорът беше връчен на кмета от Зам.- министъра на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова.

Назначените медицински сестри, рехабилитатори, домашни помощници и екип на Центъра за почасови здравно – социални услуги, преминаха специализирано обучение, съгласно утвърдена методика от Министерство на здравеопазването. В хода на своята дейност медицинските специалисти и експертите в областта на социални дейности ще получават и професионална подкрепа и супервизия, с което ще се подпомага работата им в услуга на възрастните хора и лицата с увреждания в община „Родопи”.
Общинското ръководство е осигурило необходимите медицински консумативи за осъществяване на дейностите по проекта - закупени са апарати за измерване на кръвно налягане, за измерване нива на кръвна захар, превързочни материали, ЛПС и такива за осъществяване на рехабилитация в домашни условия. В цялостната си дейност, екипът по проекта ще оказва покрепа на хората в неравностойно положение от общината, които са останали сами и без подкрепа от близки; които са тежко болни, възрастни и в невъзможност да се грижат за себе си. Община „Родопи” подкрепя проекта и чрез Специализиран бус за хора с увреждания, притежаващ рампа за инвалидни колички.
Официални гости на събитието бяха Председателят на ОбС Родопи, Галина Вълева, Директорът на Дирекция „Социално подпомагане” Родопи Анна Кръстенова, както и Регионалният директор социално подпомагане за област Пловдив Емилия Иванова. Социалните институции приветстваха стартирането на подпомагащите дейности по Патронажна грижа в домашна среда, като отбелязаха, че реално Община „Родопи” е първата община в Област Пловдив, коята започва да предоставя Патронажна грижа. Дейностите ще се предоставят до 09.08.2020година. 

Напишете коментар

Напишете коментар като гост

0

Коментари (1)

  • Тошо

    В този община са олигофрен до олигофрен. Или гей зо гей. Любо Иванов е пълен гей и ако си назначи приятеля Ангел ще е върха на простотията.

Този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си. Научи повече

Съгласен съм